AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU – sporakademisi.com

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Eğitim Programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında aşağıdaki şartlara uygun olarak belirtilen kontenjanlarda Özel Yetenek Giriş Sınavı ile öğrenci alacaktır.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ’NE ulaşmak için tıklayınız.

1. GENEL BİLGİLER 

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programlarına alınacak öğrenci kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Birinci Öğretim    50 (20 Bayan, 30 Erkek)+ (10 Milli)

Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Birinci  Öğretim    50 (20 Bayan, 30 Erkek)+ (10 Milli)

Spor Yöneticiliği Bölümü
Birinci  Öğretim    50 (20 Bayan, 30 Erkek)+ (9 Milli)

  • Adaylar, üç programdan yalnızca birini tercih edebileceklerdir. Eğer kontenjanlar tercihlere göre dolmaz ise yerleşemeyen adaylar diğer bölümlere (Puanına göre Antrenörlük ve Yöneticilik) yerleştirilecektir.

1.1. BAŞVURU TARİHİ 

 

18-21 Temmuz 2016 tarihleri arasında, (mesai saatleri içerisinde)
Sporcu özgeçmişleri olan adaylar başvuru sırasında belgelerini teslim edeceklerdir.

 


1.2. BAŞVURU TARİHİ:

 

18-21 Temmuz 2016 tarihleri arasında, (mesai saatleri içerisinde)

 


1.3. SINAVLARIN BAŞLAMA TARİHİ:

25-27 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı yerleşkesi Spor Salonunda yapılacaktır.

25 Temmuz 2016 Pazartesi günü saat 08:00′ da sınav başlayacaktır.


1.4. SINAV YERLERİ:

Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu (Ahi Evran  Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi)


Kontenjanlar
Madde 5- (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için ÖYSP sonucuna göre öğrenci alınacak olan bölümler ile öğrenci kontenjanları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ÖYSP ile öğrenci alınacak birim, bölüm ve kontenjanları.

Birimi/BölümüKontenjanı
 Genel

Milli

Toplam

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

     Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü50 (20 Bayan, 30 Erkek)

10

60

     Antrenörlük Eğitimi Bölümü50 (20 Bayan, 30 Erkek)

10

60

     Spor Yöneticiliği Bölümü50 (20 Bayan, 30 Erkek)

9

59

Her bölüm için milli sporcu kontenjanı uygulanacağından milli kontenjanları dolmadığı taktirde,  diğer adaylardan sınav puan sıralamasına göre öğrenci alınacaktır.

Başvurular
Madde 6- (1) AEÜ-ÖYS Başvuru Tarihi: 18-21 Temmuz 2016 (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) (her gün (08:30-12:00) ve (13:30-17:00) saatleri arasında yapılacaktır)
(2) AEÜ-ÖYS Başvuru Yeri: Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bağbaşı Yerleşkesi, KIRŞEHİR
(3) AEÜ-ÖYS’na ÖSYM tarafından yapılan 2016 YGS puan türlerinden Tablo 2’de, bölümler itibariyle belirtilen asgari puana sahip olanlar başvurabilir.
(4) Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler.

Tablo 2:Birim/Bölümler itibariyle başvuru için gerekli asgari YGS puanları.

Birim/Bölüm

Alan Dışı

Alandan (*)

Milli

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

     Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

200

150

150

     Antrenörlük Eğitimi Bölümü

170

150

150

     Spor Yöneticiliği Bölümü

170

150

150

(*): Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri veya Güzel Sanatlar Liselerinin ‘’Spor’’ alanından mezun olan adaylar ve spor lisesi mezunları.

Sınav için genel kurallar

Sınavın aşamaları
Madde 10- (1) 2016–2017 Eğitim-Öğretim yılı AEÜ-ÖYS; “Koordinasyon”  parkurundan oluşmaktadır. Tüm adaylar koordinasyon parkuru sınavına katılmak zorundadır.
Sağlık raporu
Madde 11- (1) Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumları’ndan ve/veya Özel Hastanelerden alacakları (yeni tarihli) “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporunu, başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur.
(2) Başvuru sırasında sağlık raporunu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğretimi aksatabilecek bedensel veya konuşma (kamburluk, kekemelik v.s.) gibi engellere sahip olan adaylar belirlendiğinde idarece ilgililerden heyet raporu istenecektir. Heyet raporunda durumu belgelenenler sınavı kazansalar dahi sınavları iptal edilir.
Milli sporcu belgesi
Madde 12- (1) Sınava katılacak olan Milli Sporcuların, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik kurallarına uygun olarak alacakları milli sporcu olduklarını gösterir resmi belgeleri, durumlarını anlatan bir dilekçe ile birlikte başvuru belgelerine eklemeleri ve belgelerin bir nüshasını sınavın bütün aşamalarında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
(2) Milli sporcular, başvuru ve sınav süresince diğer adaylarla aynı usul ve esaslara tabi olacaklardır. (Koordinasyon Parkuru Hariç)
(3) K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların milli sporcu belgeleri bu sınavlar için geçerli değildir.
(4) Milli sporcularda yerleştirme sıralamaları yapılırken; başvuru sayısı baz alınarak öncelikli A Milli Olimpik, kontenjanın dolmaması durumunda B Milli, yine kontenjanın dolmaması durumunda C Milliler olarak, sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. (Son 7 yıl içerisinde Milli olanlar )
(5) Milli Antrenörlük Belgesi olan adaylarda, milli sporcu kriterlerine göre değerlendirilecektir.