ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU – sporakademisi.com

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Ardahan Üniversitesi Beren Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alacaktır.

Ardahan Üniversitesini tercih edecek adaylara başarılar dileriz.

Ardahan Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav Kılavuzu için tıklayınız…

T.C.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (BESYO) ÖZEL YETENEK SINAVI

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na 2016-2017 ders yılı için aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda Online Sınav Sistemi ile öğrenci alınacaktır.

BölümlerErkekBayanToplam
MilliDiğerMilliDiğer
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği22621040
Spor Yöneticiliği42121340
Spor Yöneticiliği (II.Öğretim)251540
Alınacak Toplam Öğrenci Sayısı120

 

 1. 1. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 11 Temmuz – 22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu WEB sayfası üzerinden Online olarak yapılacaktır (http://www.ardahan.edu.tr/besyobasvuru)

1.2. ÖN KAYIT ŞARTLARI

1.2.1. Başvuru Koşulları

 1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
 3. 2016 YGS sınavında puan türlerinin herhangi birisinden (YGS 1, YGS 2, YGS 3, YGS 4, YGS 5 ve YGS 6 ) en az 150,00 puan almış olmak,
 4. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.
 5. Sağlık raporu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda verilen uygulamalı ve teorik eğitim- öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir.)
 6. 2016 ÖSYS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
 7. 2015-ÖSYS’de YGS/LYS puanı ve özel yetenek sınavı sonucu, bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2016-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

 

1.2.2.Başvuruda İstenecek Belgeler:

 1. Başvuru formu (web üzerinden online yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan başvuru formu)
 2. Lise diploması fotokopisi (mezun olduğu okul müdürlüğü ya da noter tarafından onaylı)
 3. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. 2016 yılına ait YGS sonuç belgesi fotokopisi
 6. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu Okul Müdürlüğü tarafından onaylı)
 7. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı
 8. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (belge varsa ilgili federasyon ya da SGM tarafından onaylı olmalıdır-Sporcu Özgeçmiş Puan tablosu web sayfamızdan “Sınav Kılavuzu” ile birlikte ilan edilecektir).
 9. 2016-2017 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı için, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ardahan şubesinin Ardahan Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR650001500158007300083554 nolu hesabına “BESYO Ön Kayıt ve Değerlendirme Hizmet Bedeli” olarak 150,00 (Yüzelli) TL nin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı (Dekontun açıklama bölümüne adayın Adı ve Soyadı ile T.C. Kimlik Numarası doğru bir şekilde yazılmalıdır).
 10. WEB üzerinden on-line olarak başvurusunu tamamlayan (en geç 22 Temmuz 2016 mesai bitimine kadar) adaylar kayıt sonunda alınacak kendilerine ait imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri en geç 25 Temmuz 2016 Cuma günü mesai bitimine (saat 17:00) kadar Ardahan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Çamlıçatak Kampüsü Yenisey Yerleşkesi / 75000 Ardahan adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmak zorundadır.

Bu tarihten (25 Temmuz 2016) sonra ulaştırılan belgeler ve posta ya da kargoda yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurularda, postada/kargoda yaşanacak gecikmelerden veya kaybolan evraklardan Yüksekokulumuz sorumlu değildir.

Adaylardan istenen bilgi ve belgelerdeki yanıltıcı, doğru olmayan beyanlar tespit edildiği takdirde, bu adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında “Savcılığa suç duyurusunda bulunulacak ve haklarında kanuni işlemler başlatılacaktır”.

ÖNEMLİ TARİHLER

İnternet Üzerinden Başvuru11 Temmuz – 22 Temmuz 2016 saat 17: 00’ye kadar
Ön Kayıt ve Değerlendirme Hizmet Bedeli Yatırma Son Gün22 Temmuz 2016 saat 17: 00’ ye kadar
Evrak Teslimi Son Gün (BESYO Kayıt Bürosu)25 Temmuz 2016 saat 17: 00’ ye kadar
Spor Özgeçmişi Evrak Kontrol Tarihleri26-27 Temmuz 2016 saat 17: 00’ye kadar
Spor Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması28 Temmuz 2016 (Spor öz geçmiş beyanı olan veya olmayan tüm adayların özel yetenek ham puanları-ÖYP açıklanacaktır)
İtirazların Değerlendirilmesi29 Temmuz 2016 Cuma saat 17: 00’ye kadar eğer var ise adayların itirazları kabul edilir. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.
Sonuçların İlanı30 Temmuz 2016 Cumartesi (Adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre asil ve yedek listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı puanlar genel liste olarak açıklanacaktır). Orta öğretim Başarı Puanı açıklama süreci ile ilgili gecikmeler olması durumunda sınav sonuçlarının ilanı resmi O.B.P’nin açıklanmasının hemen ardından ilk resmi iki (2) iş günü içerisinde ilan edilecektir).
Asıl Adayların Kesin Kayıtları23 – 26 Ağustos 2016
Yedek Adayların Kesin Kayıtları

05 – 07 Eylül 2016