ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ (BESYO) ÖZEL YETENEK SINAVI – sporakademisi.com

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ (BESYO) ÖZEL YETENEK SINAVI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 DÖNEMİ  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (BESYO) ÖZEL YETENEK SINAV İLANI

2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde T.C. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi aşağıda belirtilen programlarda özel yetenek sınavı ile öğrenci alacaktır.

Ayrıntılı Bilgi ve Sınav Kılavuzu için tıklayınız…

Bölümler:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölümü
Rekreasyon Bölümü

2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu

Madde 9: Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

Özel Yetenek Sınavına öğrenci seçme ve yerleştirme esaslarını belirleyen bu kılavuzun yayımlanması ve uygulanması Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunun. 24.05.2016 tarih ve 10/58 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Özel Yetenek Sınavına başvurunuzu, bu yönergede belirtildiği şekilde tamamlayarak 2016-2017 Başvuru Kayıt Bilgilerinizin dökümünü alınız ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız. Özel Yetenek Sınavına başvuran adaylar, yönergede ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

Özel Yetenek Sınavıyla ilgili açıklama ve duyurular, Atatürk Üniversitesi web sayfası http://www.ozelyetenek.com.tr/ adresinden yapılacaktır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Bunun dışındaki hiçbir duyuru geçerli değildir.

Erzurum-Atatürk-Uni-Ozel-Yetenek-Sinav-Kilavuz