BARTIN ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI 1. YEDEK LİSTELERİ – sporakademisi.com

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI 1. YEDEK LİSTELERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI 1. YEDEK LİSTELERİ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu asıl listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtlarından sonra açık kalan kontenjanlar için 1. yedek liste açıklandı.

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu asıl kayıtları 15-19 Ağustos 2016 da sona ermiştir. Kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine 1.  yedek listede bulunan adayların kayıtları 22-23 Ağustos 2016 saat: 17:30’a kadar yapılacak olup, yedek aday listesinde yer alıp ilan edilen kayıt tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt ve yedeklik hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne (Normal Öğretim)  yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne (ıkinci Öğretim)  yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar

Rekreasyon Bölümüne (Normal Öğretim)   yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar

Rekreasyon Bölümüne (İkinci Öğretim)   yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar

Spor Yöneticiliği Bölümüne (Normal Öğretim)  yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar

Spor Yöneticiliği Bölümüne (ıkinci Öğretim)  yedek listeden kayıt hakkı kazanan adayla

Kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedek listesinden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları  22-23 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yedek listede adı bulunup da belirtilen gün ve saatte başvuruda bulunmayan adaylar haklarını kaybetmiş sayılır.

Kız, erkek veya milli sporcu kontenjanlarının dolmaması halinde kontenjanlar arası geçiş yapılabilecektir.

Açıklanan yedek liste kayıtlarından sonra yine de kontenjan dolmazsa kılavuzun “ÖNEMLİ TARİHLER” tablosunda belirtilen 2. ve 3. Yedek kayıtlarından sonra boş kalan kontenjanlara adaylar puan sırasına göre telefonla çağrılacak ve kontenjan doluncaya kadar kayıt yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

a) 2016 YGS ve 2016 LYS Sonuç belgeleri

b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

c) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

(Kayıt tarihinde mezun olamayan adaylar okullarından mezuniyet durumlarını belirten resmi belge getireceklerdir.)

(Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2016 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.)

d) II. Öğretim öğrencileri için katkı payının ödendiğine dair banka dekontu

(Yeni kayıt yaptıran 2. Öğretim öğrencileri  577,50 TL.  harç ücretlerini TC. Ziraat Bankası Bartın şubesi  TR 24000 10000 52 51609669 5001  nolu hesaba “ BESYO 2. Öğretim harç ücreti”  açıklamasını yazdırıp yatıracaklardır.)

e) 29 Yaşını doldurmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi,

– 1994 ve daha önce doğumlu erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu

f) 12 Adet vesikalık 4,5×6 boyutunda fotoğraf.

g) Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) : (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak ve “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine kayıt yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur.” ibaresi bulunacak.)

( Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu), Rapor vermek için yeterli sayıda doktoru bulunan Özel Hastanelerden de alınabilir.)

h) Kayıttan önce belirlenip, üniversitemiz tarafından ilan edilecek diğer belgelerin asılları veya üniversitemizden onaylı suretleri.

Not: İstenen belgelerde değişiklik olması durumunda kayıt tarihinden önce Yüksekokulumuzun internet sayfasında gerekli belgeler ilan edilecektir.

ÖNEMLİ NOT 1 : Aday ikinci öğretim bölümünü kazanıp kesin kayıt yaptırdıktan sonra, kayıt sildirmesi halinde kesin kayıt için yatırdığı harç ücreti kesinlikle geri ödenmez.

Ancak ikinci öğretim bölümünü kazanıp kesin kayıt yaptırdıktan sonra yedek kayıt döneminde yüksekokulumuzun normal öğretim bölümlerinin birisine yedekten kesin kayıt yaptırırsa dilekçeyle başvurması halinde ikinci öğretim bölümüne kesin kayıt için yatırdığı harç ücreti geri ödenir.

ÖNEMLıİNOT 2 : Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asıl belge veya belgeler ile kaydını yaptırmış olanların bu durumları, eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişkileri derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır. Ön kayıt yaptıran adaylar kılavuzdaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar. Kesin kayıt sırasında, kayıt için gerekli evrakları zamanında getirmeyen adayların kesin kayıtları yapılmaz ve bu adaylar hiçbir hak iddia edemezler.

 

 

 

İŞLEMTARİH
Yedek adayların ilanı20 Ağustos 2016
Yedek adayların kesin kayıtları
22-23 Ağustos 2016 Saat:17:30’a kadar
2.yedek liste adaylarının ilanı

(Kontenjan dolmadığı takdirde)

23 Ağustos 2016 Saat: 17:30’dan sonra
2. yedek liste adaylarının kesin kayıtları24-25 Ağustos 2016 Saat: 17:30’a kadar
3. yedek liste adaylarının ilanı

(Kontenjan dolmadığı takdirde)

25 Ağustos 2016 17:30’dan sonra
3. yedek liste adaylarının kesin kayıtları26-29 Ağustos 2016 Saat: 17:30’a kadar  (Hafta içi)