BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI VE KAYIT İŞLEMLERİ – sporakademisi.com

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI VE KAYIT İŞLEMLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI VE KAYIT İŞLEMLERİ

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında alacağı öğrenciler için yapılan özel yetenek sınav sonuçlarını açıkladı.

Bayburt Üniversitesi BESYO özel yetenek sınav sonuçlarına ulaşmak için ilgili linkleri tıklayınız…

 

ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KESİN KAYIT TARİHLERİ

Asil Adayların Kesin Kayıtları1-6 Eylül 2016 (Mesai gün ve saatleri içinde)
Boş Kontenjanların İlanı6 Eylül 2016 (Mesai bitiminden sonra)
Yedek Adayların Başvurularının Alınması7-8 Eylül 2016
Yedek Adayların Kesin Kayıtları9 Eylül 2016

* Kazanan asil adayların kesin kayıtları Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 1-6 Eylül 2016 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılır. Belirtilen bu süre içerisinde kayıt yaptırmayan adayların sağlık raporu dâhil hiçbir mazereti kabul edilmez.

* Kesin kayıtlar sonunda boş kontenjan sayıları 6 Eylül 2016 tarihinde mesai bitiminden sonra üniversite web sayfasından (www.bayburt.edu.tr) duyurulur. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

BOŞ KALAN KONTENJANLARA BAŞVURU VE YEDEK LİSTEDEKİ ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

* 2016–2017 öğretim yılı için yapılan Özel Yetenek Sınavıyla asıl listeden kazandığı halde kayıt yaptırmayanların yerine yerleştirilecek yedek liste adaylarından 7-8 Eylül 2016 tarihilerinde müracaat dilekçeleri alınır; bunlardan kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları 9 Eylül 2016 tarihinde yapılır.

* Yedek listeden yerleştirmeye hak kazanan adaylar başvurularını şahsen veya noter onayalı vekili tarafından yapmaları gerekmektedir. Adayların posta yoluyla veya başkası tarafından yapılacak işlemleri dikkate alınmayacaktır. Yedek adayların yerleştirilmesi aşağıdaki sıralama önceliğine göre yapılır;

  1. Yedek adaylar YP puanlarına göre öncelikle ilgili branş yedek kontenjanından yerleştirme yapılır.
  2. Kontenjan dolmaması durumunda, diğer branşlardan ilgili kontenjanın ait olduğu cinsiyete göre YP puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yerleştirme yapılır.
  3. Bu durumların haricinde kontenjan yine dolmamış veya ilgili cinsiyetten yedek aday bulunmadığı durumda ise diğer cinsiyetten genel YP puanına göre yerleşemeyen en yüksek puan alan adaydan başlanarak yerleştirme yapılır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.)     Adayın mezun olduğu orta öğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (İlgili belgelerin noter onaylı suretleri ile aslının aynıdır suretleri kabul edilmez. Diplomasını kayıp edenler, mezun olduğu ortaöğretim kurumundan “diplomasını kaybedenlere mahsus belge” ile kayıt yaptırabilir.)

2.)    6 adet (4,5 cm x 6 cm boyutunda) vesikalık fotoğraf

3.)    Nüfus cüzdanı fotokopisi (Noter onayına gerek yoktur.)

4.)    Tam teşekküllü hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporu