BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN 240.000 BARAJI – sporakademisi.com

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN 240.000 BARAJI

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN 240.000 BARAJI

Var mı? Yok mu? Uygulanacak mı? Uygulanmayacak mı? soruları ÖSYM’nin 2018 kılavuzunu yayımlamasıyla nihayet çözüme kavuştu.

2018-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

Kılavuzda açıkla belirdildiği gibi yetenek sınavlarında Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü seçmek için sıralama olarak TYT sınavında ilk 240.000 içerisinde olmanız gerekmektedir.

Diğer besyo bölümlerinde bu şart aranmamaktadır

Ayrıca; ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri başlıklı Lisans Programlarını gösteren Tablo 4’ün altında yer alan açıklamada aşağıdaki metin yer almaktadır.

2018 yılı ÖSYM YKS kılavuzunun 116. sayfasında “Adaylara yardımcı olmak üzere 2018-2019 ders yılında Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınacak yükseköğretim programları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu programlarla ilgili olarak uygulanacak işlemler ve gerekli koşullar ilgili yükseköğretim kurumlarınca önkayıt sırasında adaylara duyurulacaktır. Merkezî yerleştirme ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu tabloda gösterilen programlara başvurabileceklerdir.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların, TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. (2019 YKS’den itibaren)

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanlarının 100 ve üzerinde olanlar, özel yetenek sınavlarına kabul edilir.”