Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunları Denklik İşlemleri – sporakademisi.com

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunları Denklik İşlemleri

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunları Denklik İşlemleri

16 Ağustos 2002 tarih ve 24848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren ve 5 Kademeli olarak uygulanan ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ’ne göre Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlardan istenen belgeler;

1-Dilekçe (Açık Adresli)  – ( Dilekçe örneklerini aşağıdaki doküman kısmından temin edebilirsiniz.)

2-2 Adet Vesikalık Fotoğraf

3-Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya noterce tasdik edilecektir.)(Üniversite mezunları için e-devletten alınan mezuniyet belgesi geçerlidir.)

4-Transkript (Tasdikli sureti veya aslı, seçmeli veya uzmanlık spor branşı transkriptte belirtilmiş olacak ayrıca üniversitelerden alınmış olan yazılar dikkate alınmayacaktır.)

5-Adli Sicil Kaydı Sorgulaması (aslı veya e-devletten alınan olacak, Resmi Kurum seçilecektir.)

6-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7-Sağlık raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu ) (Belgenin aslı) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz.

8-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden Sporda Cezaları Olmadığına Dair Yazı (ASLI) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz.

9-Halk Bankası Yenişehir Şubesi (212) 06000071 (IBAN TR850001 2009 2120 000 6000071) Nolu Hesabına 85 TL Yatırıldığına Dair Dekont Aslı (İnternet Çıktısı ve Bankamatik makbuzu kabul edilmemektedir.) (2016 yılı için)

Yukarıdaki belgelerin tamamlanmasından sonra Spor Genel Müdürlüğü, Örnek mahallesi, Oruç Reis caddesi No:13 Altındağ/ANKARA adresine gönderilmesi halinde uygun denklik işlemi ilgili federasyon başkanı ve makamın onayından sonra dilekçede belirtilen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine gönderilmektedir.

Elden takip işlemi yapılamamaktadır.

Not: “Futbol” branşından belge almak isteyenlerin “Futbol Federasyonuna” başvurmaları gerekmektedir.

DOKÜMANLAR

SEÇMELİ SPOR DALI İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE

UZMANLIK SPOR DALI İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE

SAĞLIK RAPORU (EK 5)

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE SPORDA CEZA ALMADIĞINA DAİR YAZI

Ayrıntılı bilgi için; Spor Genel Müdürlüğü- Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı