BİLARDO I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU – SİNOP – sporakademisi.com

BİLARDO I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU – SİNOP

BİLARDO I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU – SİNOP

23 MAYIS-03 HAZİRAN 2016 TARİHLERİ ARASINDA SİNOP İLİNDE YAPILACAK OLAN BİLARDO I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a) 2 adet vesikalık fotoğraf – (orijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti- (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya noterce tasdik edilecektir). (Üniversite mezunları için e-devletten alınan mezuniyet belgesi geçerlidir.)

c) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek -5 sağlık raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde” antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir).-Belgenin aslı.

d) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- sporegitim.sgm.gov.tr web sitesindeki örnek yazı (aslı)

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi

f) Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara/Yenişehir Şubes i TR85 0001 2009 2120 0006 0000 71 hesabına 100,00.-TL. Yatıracaklardır.

g) Dekontta kursiyerin adı ve soyadı ile birlikte “Spor Genel Müdürlüğü hesabına BİLARDO kursu ücreti“ olarak yazılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup İnternet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Kayıtlar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığında yapılacaktır. 23 Mayıs 2016 tarihinde 08.00-10.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Not 1:Kursa Bilardo Federasyonu Başkanlığınca ismi belirlenen ve katılma şartlarını taşıyan adaylar katılabilecektir.

Not 2:Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında umut.ozkan@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta yoluyla bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce antrenörlük yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak umut.ozkan@sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

 

Uygulama derslerinin yapılacağı adres:

MODİ SPOR KULÜBÜ

Dr. Ahmet Öz Caddesi 41/1

Yenimahalle / SİNOP

AYRINTILI BİLGİ VE DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

Kaynak: Spor Genel Müdürlüğü – Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı