BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI – sporakademisi.com

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI

Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 2017-2018 Öğretim Yılı için Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) ile 40 öğrenci (27 erkek 13 kız) alınacaktır.

Puan:
Adayların 2017-YGS’den aşağıdaki puan koşullarından birini sağlaması gereklidir.

•Milli Sporcu Belgeli (MSB) adaylar: en az 150,
•Sporcu Belgeli (SB) adaylar: en az 170,
•Spor Lisesi/Alan mezunları: en az 200,
•Diğer adaylar (DG) en az 200.

Kontenjan:

Yirmi yedi (27) erkek, on üç (13) kız toplam kırk (40) ve % 15 ek milli aday (4 erkek, 2 kız) olmak üzere toplam kırk altı (46) kişidir (YÖK’e teklif edilmiştir ve kabul edilmesi durumunda geçerli olacaktır).

•Toplam kontenjanın 15’i MSB’li adaylara ayrılmıştır.
•Toplam kontenjanın 15’i SB’li adaylara ayrılmıştır.
•Toplam kontenjanın 16’sı DG’de yer alan adaylara ayrılmıştır.
•ÖYS ön kayıt tarihi: 15-17 Ağustos 2017
•İtirazların kabulü: 18 Ağustos 2017
•ÖYS tarihi: 21-23 Ağustos 2017
•ÖYS içeriği daha sonra ÖYS Kılavuzunda açıklanacaktır.