BOZOK ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖĞRENCİ ALIMI – sporakademisi.com

BOZOK ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖĞRENCİ ALIMI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖĞRENCİ ALIMI

Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alımı yapacaktır.

Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun öğrenci alımı ile ilgili ilan metni aşağıda yer almaktadır.

 

Yozgat Bozok Üniversitesinden;

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULUNA 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ALIMI YAPILACAKTIR.

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ:

1-Başvuru formu

2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3-Sağlık raporu (Herhangi bir özel sağlık kuruluşu veya aile hekimliğinden alınacaktır)

4-Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı).

5-Diploma aslı ve fotokopisi (Diploması hazır olmayanlar için geçici mezuniyet belgesinin aslı)

6-2017 YGS sınav sonuç belgesi (başvuru esnasında çıkartılacaktır.)

7-Milli sporcu olan adayların, Spor Genel Müdürlüğü’nden alacakları “Milli Sporcu” olduklarını gösterir resmi belgeyi (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğünden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı) ibraz etmeleri gereklidir.

8-Başvuru yapan adaylar için ilgili federasyonlardan alınmış spor özgeçmiş belgeleri (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğünden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı) (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında alınır)

9- Spor yılı gösterir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü veya ilgili federasyonlardan onaylı lisans sicil dökümü belgeleri (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında alınır)

* 2017 ÖYSK Ücreti 200 TL’dir. Adaylar 2017 ÖYSK ücretini T.C. Halk Bankası Bozok Yozgat Şubesi TR 390001200978500006000071IBAN numaralı hesaba yatırıp ilgili dekontu başvuru esnasında gereken belgelerle beraber ibraz edeceklerdir.

Adaylar; Sınav kurs ücreti olarak
HALK BANKASI,
YOZGAT ŞUBESİ
TR390001200978500006000071 İBAN numarasına 200 (İkiyüz) TL yatıracaktır.

Adaylar 10-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu’ na başvuruda gerekli olan belgeler ile birlikte başvuru yapmalıdırlar.

*** Kurs ücreti hiçbir şekilde geri iade edilmez.

*** Kurs 10 – 16 Temmuz 2017 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda yapılacaktır.

*** Sınav için yapılacak itirazlar; HALK BANKASI, YOZGAT ŞUBESİ TR390001200978500006000071 İBAN numarasına 100 (Yüz) TL yatırıldıktan sonra işleme alınacaktır.