GAZİ ÜNİVERSİTESİ SBF ÖZEL YETENEK SINAVI – sporakademisi.com

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SBF ÖZEL YETENEK SINAVI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SBF ÖZEL YETENEK SINAVI

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alacaktır.

2017-2018 döneminde Gazi Üniversitesince yapılacak sınavı ilişkin olarak aşağıda yer alan duyurumu metni yayımlanmıştır.

Gazi Üniversitesinden;

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI HAKKINDA DUYURU

Özel yetenek sınavı gerektiren programlar, 2017 ÖSYS Kılavuzu – Tablo 5’te yer almakta olup bu tablodaki Gazi Üniversitesi yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları ve değerlendirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.

Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.

 

KONTENJANLAR

Tablo 1: (Kontenjanlar ‘ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ yayınlandığında kesinlik kazanacaktır.)

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Erkek

Kadın

Milli

Yabancı Uyruklu

Milli Engelli*

Toplam

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

30

20

15 Olimpik+

5 Olimpik Olmayan

4

74

Antrenörlük Eğitimi

40

20

15 Olimpik

5 Olimpik Olmayan

10

1 Erkek

1 Kadın

92

* Bedensel engelli adayların son bir yıl içerisinde aldıkları bedensel engellilik raporunu teslim etmeleri kaydıyla YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzeri olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN HERHANGİ BİR YGS PUAN TÜRÜNDE GEREKLİ EN AZ YGS PUANLARI (OBP’siz)

Tablo 2: (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6 puan türlerinden herhangi biri)

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Erkek

Kadın

Olimpik Milli Sporcular

Olimpik Olmayan Milli Sporcular

Engelli Milli Sporcular*

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

285

185

200

Antrenörlük Eğitimi

250

185

200

100

*Bedensel engelli adayların son bir yıl içerisinde aldıkları bedensel engellilik raporunu teslim etmeleri kaydıyla YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzeri olması gerekmektedir.

Ön Kayıt ve Ön Kayıt Kesinleştirme

Özel Yetenek Sınavı’na başvuracak adaylar 5-11 Temmuz 2017 tarihleri arasında internet üzerinden ön kayıtlarını; 5 Temmuz 2017 günü 08:30 ile 11 Temmuz 2017 günü saat 17:30 arasında ilgili birime bizzat giderek ön kayıt kesinleştirme işlemlerini yaptıracaklardır.

Sınavlar

Ön kayıt (internet) ve ilgili birimde şahsen kayıt kesinleştirme yapan adayların sınav bilgileri gazi.edu.tr ağ adresinden 14 Temmuz 2017 günü saat 19:00 itibariyle yayınlanacaktır. Özel Yetenek Sınavları ve bu sınavların organizasyonu özel bir çalışma gerektirdiğinden, ikamesi veya tekrarı mümkün değildir. Dolayısıyla adayların duyurulmuş gün, saat ve yerde sınava girmeleri zorunludur. Sağlık raporu ya da başka herhangi bir mazeret bildirimi/beyanı bu zorunluluğu ortadan kaldırmayacaktır.

SINAV TARİH, SAAT ve YERLERİ

Fakülte Adı

Sınav Tarihi*

Sınav Saati

Sınav Yeri**

Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik ve Resim-İş Eğitimi

17 Temmuz 2017

09:00

Merkez Kampüsü

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

17 Temmuz 2017

09:00

Merkez Kampüsü

Spor Bilimleri Fakültesi

18 Temmuz 2017

09:00

Merkez Kampüsü

Güzel Sanatlar Fakültesi

18 Temmuz 2017

09:00

Gölbaşı Kampüsü

Sanat ve Tasarım Fakültesi

19 Temmuz 2017

09:00

Gölbaşı Kampüsü

*Bu tarihler başlangıç tarihleri olup, sınavlar aday sayısına bağlı olarak sonraki günlerde de devam edebilecektir.

**Sınav yerleri ve sınava dair ayrıntılı bilgi için ilgili birimlerin daha sonra yayınlanacak olan kılavuzlarına bakınız.

Engelli Adaylar

Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu) özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara kaydı, YGS puanları değerlendirmeye katılmadan yani ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek yapılır. Engelli adayların hangi birimlere müracaat edebilecekleri ve sınav süreçleriyle ilgili bilgiler kılavuzlarda yer alacaktır.

Yabancı Uyruklu Adaylar

Yabancı uyruklu adaylar Gazi Üniversitesi Senatosunca belirlenen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarıyla başvuruda bulunabilirler. Adaylar başvuru ve ön kayıt sırasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı yabancı uyruklu öğrenciler biriminden bu koşulları öğrenebilecektir.