HaberlerKitap Tanıtımı

Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Sporları

Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Sporları

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
FOTOĞRAF LİSTESİ

1. GİRİŞ

2. GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONUNUN İÇİNDE BARINDIRDIĞI BRANŞLARA GÖRE İSTATİSTİKİ BİLGİLER
2.1. Atlı Cirit
2.2. Aba Güreşi
2.3. Kızak
2.4. Rahvan Binicilik
2.5. Kuşak Güreşi
2.6. Şalvar Güreşi

3. ATATÜRK ve GELENEKSEL SPORLAR
4. TÜRK SPORUNUN TARİHTEN GÜNÜMÜZE TEZAHÜRÜ
4.1. Eski Türklerde Spor
4.2. Osmanlı Devletinde Spor
4.3. Cumhuriyet Döneminde Spor
4.4. İslam’ın Spora Bakışı

5. SPOR ve KÜLTÜRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1. Spor
5.1.1. Sporun Gelişimini Etkileyen Faktörler
5.1.1.1. Toplumsal Faktörler
5.1.1.2. Siyasi Faktörler
5.1.1.3. Ekonomik Faktörler
5.1.1.4. Kültürel ve İletişimsel Faktörler
5.1.2. Modern Spor ve Geleneksel Spor İlişkisi
5.2. Kültür
5.3. Spor ve Kültür Etkileşimi
5.4. Kültür Değişmesi ve Spora Yansıması
5.5. Türk Kültüründe Beden Eğitimi ve Spor

6. GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONUNA BAĞLI GELENEKSEL ATLI SPOR DALLARINDAN ATLI CİRİT ve RAHVAN BİNİCİLİK,  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİHİ GELİŞİMİ

6.1. Atlı Cirit
6.1.1. Atlı Cirit Sporunun Geçmişten Günümüze Tezahürü
6.1.2. Cirit Alanı
6.1.3. Cirit Oyununun Araçları
6.1.4. Ciritte Kullanılan Ana Terimler
6.1.5. Cirit Oyununun Kaldırılması
6.1.6. Cirit Atının Seçimi ve Eğitimi
6.1.7. Cirit Atının Bakımı ve Beslenmesi
6.1.8. Atlı Cirit Oyun Kuralları

6.2. Rahvan Binicilik
6.2.1. Geçmişten Günümüze Türklerde Rahvan (Yorga) Binicilik
6.2.2. Rahvan ile Yorga Kelimelerinin Kökeni ve Kullanımı
6.2.3. Geniş Anlamda Rahvan (Yorga) Biniciliğin Kullanımı
6.2.4. Rahvan Yarış (Yorga Salış)` ın Tarihi Tasviri
6.2.5. Günümüzde Rahvan (Yorga) Yarışları
6.2.5.1. Türkiye`de Rahvan Yarışı
6.2.5.2. Orta ve Diğer Asya Türklerinde Rahvan Yarışları
6.2.6. Rahvan Binicilik Müsabaka Kuralları
6.2.7. Türkiye İçin Uygulanabilecek Bir Model Olan Fransa Atçılık Teşkilatı

7. DÖRT NAL YARIŞLARI
7.1. Günümüzde Yapılan Dört Nal Yarışları
7.2. At Yarışı ve Biniciliğin Tarihi Tasviri
7.2.1. At Yarışı ve Binicilik
7.2.2. At Yarışları

8. MENZİL CİRİTİ (YAYA CİRİTİ)
8.1. Menzil Ciritinin Tarihçesi
8.2. Menzil Ciriti ne zaman oynanır?
8.3. Eğitim ve Taktik için Yapılan Yaya Ciriti
8.4. Yaya Ciritinin Türk Toplumundaki Geleneksel Felsefesi
8.5. Yaya Ciritinin Okullarda Yaygınlaştırılması
8.6. Yaya Ciriti Malzemeleri

9. GENEL OLARAK TÜRKLERDE ATÇILIK
9.1. İslam Öncesi Türk Topluluklarında Atçılık
9.2. Atın Evcilleştirilmesi
9.3. M.Ö. Türk Topluluklarında Atçılık
9.4. M.S. Türk Topluluklarında Atçılık (İslamiyet`e Kadar)
9.5. İslam Sonrası Türk Topluluklarında Atçılık (XX. Asra Kadar)
9.6. Türk Atçılığının İlk İslam Topluluklarında Görüntüleri
9.7. Türkiye`de Atçılığın Tarihçesi
9.8. At Teçhizatları ve Malzemeleri
9.9. Bugünkü Türkiye`de Atçılık

10. TARİHTEKİ GELENEKSEL TÜRK ATLI SPORLARI
10.1. Unutulmuş Olanlar
10.1.1. Atlı Avcılık
10.1.2. Cundilik ve Hünerleri
10.1.3. Çevgen (Polo)
10.1.4. Gökbörü
10.1.5. Mızrak Oyunu
10.1.6. Post Kapma
10.1.7. Ok Atışları
10.2. Unutulmaya Yüz Tutanlar
10.2.1. Cop Atlatmak
10.2.2. Çıplak Yarış
10.2.3. Papağa At Sürme
10.2.4. Seğmen Yarış

11. GELENEKSEL GÜREŞ DALLARININ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİHİ GELİŞİMİ
11.1. Geleneksel Güreşin Tanımı Ve Tarihi Tasvirleri
11.2. Yağlı Güreş
11.2.1. Yağlı Güreş (Kırkpınarın) Geçmişten Günümüze Tezahürü
11.2.2. Yağlı Güreş Ögeleri
11.2.2.1. Yağlanma
11.2.2.2. Cazgır
11.2.2.3. Davul-Zurna
11.2.2.4. Peşrev
11.2.2.5. Kıspet
11.2.2.6. Zembil
11.2.2.7. Kırmızı Mum
11.2.2.8. Şalapur Bezi
11.2.3. Kırkpınar Ağası
11.2.4. Güreşlerin Yapılması
11.2.5. Puanlı Yağlı Güreş Kuralları
11.2.6. Yasak Oyun ve Hareketler
11.2.7. Yağlı Güreşlerde Yenik Düşme
11.2.8. Yağlı Güreşte Boy ve Kategoriler
11.2.9. Ödüller
11.2.10. Yağlı Güreşlerin İşlevleri
11.2.10.1. Milli Birliği, Beraberliği, Birleştirici, Bütünleştirici ve Sağlayıcı Toplumsal İşlevi
11.2.10.2. Mutluluk Verici, Yenilenme ve Dinamizm işlevi
11.2.10.3. Dini İşlevi
11.2.10.4. Estetik İşlevi
11.2.10.5. Ekonomik İşlevi
11.2.10.6. Siyasi İşlevi

12. KARAKUCAK GÜREŞİ
12.1. Karakucak Güreşinin Geçmişten Günümüze Tezahürü
12.2. Karakucak Güreşlerinde Yaş Grupları, Sıkletler ve Müsabaka Süresi
12.3. Tuşla Yenilme
12.4. Yasak Oyun ve Hareketler
12.5. Puanlama Usulü

13. GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONUNA BAĞLI GÜREŞ DALLARININ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİHİ GELİŞİMİ
13.1. Aba Güreşi
13.1.1. Aba Güreşinin Tanımı ve Tarihi Tasvirleri
13.1.2. Eski Türklerde Giyim-Kuşam
13.1.3. Aba Güreşlerinin Giyim-Kuşamdaki Malzemelerin Tanımı ve Tarihi Tasvirleri
13.1.4. Güreş ve Aba Güreşlerinde Bulunan Motiflerin Tanımı İle Tarihi Tasvirleri
13.1.5. Türkiye`de Aba Güreşi
13.1.5.1. Hatay’da Kapışmalı Aba Güreşi
13.1.5.1.1. Kapışmalı Aba Güreşinde Alan
13.1.5.1.2. Kapışmalı Aba Güreşi Giysileri
13.1.5.1.3. Kapışmalı Aba Güreşi Sikletleri ve Müsabaka Süreleri
13.1.5.1.4. Müsabakaya Başlama
13.1.5.1.5. Yerde Güreş
13.1.5.1.6. Güreşin Durdurulması
13.1.5.1.7. Kapışmalı Aba Güreşlerinde Galibiyet Şekilleri
13.1.5.1.8. Beraberlik Durumu
13.1.5.2. Gaziantep`te Aşırtmalı Aba Güreşi
13.1.5.2.1. Aşırtmalı Aba Güreşinde Alan
13.1.5.2.2. Aşırtmalı Aba Güreşinde Siklet ve Müsabaka Süreleri
13.1.5.2.3. Müsabaka Giysisi
13.1.5.2.4. Müsabakaya Başlama
13.1.5.2.5. Yerde Güreş
13.1.5.2.6. Müsabakanın Durdurulması
13.1.5.2.7. Galibiyet Hali
13.1.5.2.8. Beraberlik Durumu
13.1.5.2.9. Yasak Oyun ve Hareketler

13.2. ŞALVAR GÜREŞİ
13.2.1. Şalvar Güreşinin Geçmişten Günümüze Tezahürü
13.2.2. Şalvar Güreşinde Uygulanan Temel Teknikler
13.2.3. Şalvar Güreşinde Sikletler ve Süre
13.2.4. Şalvar Güreşinde Kıyafet
13.2.5. Şalvar Güreşinde Folklor
13.2.6. Şalvar Güreşinde Yenik Düşme
13.2.7. Şalvar GüreşindeYasak Oyun ve Hareketler

13.3. KUŞAK GÜREŞİ
13.3.1. Kuşak Güreşinin Geçmişten Günümüze Tezahürü
13.3.2. Günümüzdeki Şekli ile Kuşak Güreşi
13.3.2.1. Kuşak Güreşinde Güreş Alanı
13.3.2.2. Kuşak Güreşinde Kıyafet
13.3.2.3. Boy-Sıklet-Süre
13.3.2.4. Kuşak Güreşine Başlama
13.3.2.5. Kuşak Güreşinde Müzik
13.3.2.6. Kuşak Güreşinde Ödül (Cülde)
13.3.2.7. Kuşak Güreşinde Yenme Yenilme
13.3.2.8. Kuşak Güreşinde Yasak Oyun ve Hareketler

14. FEDERASYONA BAĞLI GELENEKSEL SPOR DALLARINDAN KIZAK SPORU
14.1. Kızak Sporunun Geçmişten Günümüze Tezahürü
14.2. Kategoriler
14.3. Sporcuların Kıyafeti
14.4. Yarışma Kızakları
14.5. Yarışma Pisti
14.6. Yarışma Kuralları

15. GELENEKSEL SPOR DALLARININ GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA DPT VI. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

16. KALKINMA PLANLARI DÖNEMİNDE BEDEN EĞİTİMİ ve SPORLA İLGİLİ İLKE ve POLİTİKALAR
16.1. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1990-1994)
16.2. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1996-2000)
16.3. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi ( 2001-2005)

17. SONUÇ

18. EKLER
18.1. Atlı Cirit Müsabaka Yönetmeliği
18.2. Rahvan Binicilik Müsabaka Yönetmeliği
18.3. Geleneksel Güreş Dalları Müsabaka Yönetmeliği
18.4. Kızak Sporu Yarışma Yönetmeliği

19.KAYNAKÇA

İRTİBAT VE KİTAP TEMİNİ İÇİN :

Korkmaz ATALAY
0530 610 3999
sporakademisi@gmail.com

sporakademisi.com

Akademi Bilim ve Spor Merkezi Spor Akademilerine hazırlıkta 21 yıllık geçmişe ve deneyime sahiptir. Üniversitelerin Sporakademilerine hazırlık kültürünü Türkiye’de ilk sistematik olarak yerleştiren, toplumu bu konuda konferans ve panellerle bilgilendiren, dersanecilikte ilk spor sınıflarını kuran, Rehberlik ve Danışmanlık hizmetleriyle öğrenci ve velileri somut olarak aydınlatan, tüm bu hizmet ağıyla başarıyı zirveye çıkaran bir kuruluş olma başarısını misyon edinmiştir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu