GOLF 1. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU – sporakademisi.com

GOLF 1. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

 1.KADEME GOLF ANTRENÖR KURSU

Federasyonumuzun 2016 yılı faaliyet programında yer alan, 1. Kademe Golf Antrenör Kursu, 23-30 Temmuz tarihleri arasında Trabzon Yomra İlçe Spor Salonu’nda yapılacaktır.

Söz konusu kursla ilgili katılım şartları ekte olup kursiyerlerin konaklama, yemek, seyahat ve yol giderleri ile her türlü masrafları kendilerine ait olacaktır.

Kursa katılım 50 kişiyle sınırlıdır. Kursa katılmak isteyen adayların en geç 18 Temmuz 2016 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar Federasyonumuza yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Kursa katılmaya hak kazanan adayların isim listesi en geç 20 Temmuz 2016 Çarşamba günü federasyonumuzun web sayfasında (www.tgf.org.tr) yayınlanacaktır. İsimleri yayınlanan adaylar kursa katılmak üzere, istenilen belgeler ile birlikte, 23 temmuz 2016 cumartesi günü 09:00 – 10:30 saatleri arasında aşağıda adresi belirtilen kurs merkezinde hazır bulunarak kayıtlarını yaptırmalıdır.

İSTENİLEN BELGELER

  1. a) Dilekçe (Açık adresli)
  2. b) 4 adet vesikalık fotoğraf (Sakalsız ve kravatlı)
  3. c) Sağlık raporu (Hükümet tabipliğinden ve sağlık ocaklarından (Aslı )
  4. d) Savcılık İyi hal kağıdı (Aslı)
  5. e) Diploma sureti (Noter Tasdikli)
  6. f) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı
  7. g) Nüfus cüzdanı sureti (Resimli)
  8. h) Milli Sporcu Belgesi (Varsa)
  9. i) Golf dalında sporculuk yaptığını belgelemek (Varsa)

NOT: Eksik evrakla kayıt yapılmayacaktır

 

Ek;

1-Katılım şartları ( 1 sayfa)

 

KAYIT YAPILACAK ADRES;

Spor Genel Müdürlüğü Golf Federasyonu Başkanlığı

Ulus İş hanı A Blok Kat:2 No:205

ULUS/ANKARA

Tel: 0 312 309 39 45

Fax: 0 312 309 18 40

Email: golf@sgm.gov.tr

 

KURS YAPILACAK ADRES;

Yomra İlçe Spor Salonu

Gülser mah. Eroğlu mevki

YOMRA/TRABZON

Tel: 0 462 341 10 34

 

23-30 Temmuz 2016 Tarihlerinde Yomra Spor İlçe Müdürlüğü’nde yapılacak 1.Kademe Golf Antrenör Yetiştirme Kursuna Katılacaklarda Aranılan Şartlar

 a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Bütün kademeler için geçerli olup, ulusal sporcularda öğrenim koşulu aranmaz),

b) Görevini devamlı yapmasına engel vücut veya akıl hastalığı ile malul olmamak,

c) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırılıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istismal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlarla fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

e) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve /veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Ancak başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; golf branşında ulusal sporcu olmak, handicap, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarında golf eğitim programı almak, üniversite ve yüksek okullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebi olacaktır.