Besyo SınavlarBesyolar

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2016

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2016

KONTENJANLAR
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına 70 (yetmiş) normal, 11 (onbir) milli olmak üzere toplam 81 (seksenbir) öğrenci alınacaktır. Kontenjanların iki (2) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.

Kontenjan Dağılımı
Kız Öğrenci : 30
Erkek Öğrenci : 40
Milli Kız Öğrenci : 4
Milli Erkek Öğrenci : 7
Toplam Öğrenci Sayısı : 81

NOT: Kontenjanlara yeterince başvuru olmaması durumunda bay ve bayan kontenjanları arasında birinden diğerine kontenjan transferi yüksekokul müdürünün onayı ile yapılabilir.

BAŞVURU KOŞULLARI
* Başvurular http://obs.gumushane.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online yapılacaktır.
* T.C. Vatandaşı olmak,
* 2016 yılında YGS’ ye girmiş olmak,
* Spor lisesi mezunları (alan / kol / bölüm farkı gözetmeksizin) ve milli sporcular için YGS puanlarının herhangi birinden en az 160,000 puan almış olmak
* Tüm lise mezunları için (alan / kol / bölüm farkı gözetmeksizin) YGS puanlarının herhangi birinden en az 200,000 puan almış olmak.
* Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Başvuru için gerekli evrakların tamamının elektronik ortamda online başvuru sistemine aktarılması ve başvuru işlemi bittikten sonra başvuru onay belgesinin imzalı çıktısı (göğüs numarası alımı sırasında ibraz edilmelidir),
* Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
* 1 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4.5 x 6 cm boyutlarında ve son altı ayda çekilmiş olmalıdır.)
* Orta Öğretim Başarı Puanını Gösteren 2016 LYS Sonuç Belgesi (Sadece YGS’ye girmiş olan adaylar da LYS sonuç belgesini alabilir)
* Özel Yetenek Sınavına giriş ücretsizdir.
* Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin fotokopisi (diploma veya belge üzerinde alan / kol / bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet sınavı için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri taktirde başvuruda bulunabilirler),
* Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan (özel hastahaneler dahil) alınacak “sağlıklı olduğunu gösterir” sağlık raporu,
* Milli sporcular için ilgili federasyondan veya Spor Genel Müdürlüğünden alınmış, Millilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (11.02.2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer alan yarışmalar esastır) ve 3 adet müsabaka cetveli

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu