İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI – sporakademisi.com

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; aşağıda belirtilen kontenjan, puan ve şartlara uygun adaylar arasından özel yetenek sınavı ile 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için öğrenci alacaktır.

Spor Yöneticiliği lisans programı – sınav kılavuzu için tıklayınız…

Antrenörlük Eğtimi lisans programı – sınav kılavuzu için tıklayınız… 
BAŞVURU KOŞULLARI
– Lise veya dengi bir okuldan mezun ya da mezuniyet aşamasında olmak,

– 2016 YGS sonucuna göre herhangi bir puan türünden 150 ve üzeri puan almış olmak.
ÖN KAYIT MÜRACATLARI
Ön kayıt başvuruları üniversitemiz web  sitesinden on-line olarak veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından alınmaktadır. On-line başvuru yapan adayların, ön kayıt için gerekli belgeleri ve başvuru ücreti ödendi belgesini, sınav tarihinden bir gün öncesine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

Online başvuru formu için tıklayınız

Özel Yetenek ile öğrenci alınan bölümler ve ön kayıtlar ile ilgili detaylı bilgi için;
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Doğan Araslı Bulvarı No: 79 Esenyurt/ İstanbul
Telefon: 444 9 123 Dahili: 1042 – 1043
 

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

– 2016 YGS Sonuç Belgesi internet çıktısı,
– 1 adet vesikalık fotoğraf,
– Nüfus Cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi,
– BESYO bölümleri için sağlık raporu (Spor yapmasında herhangi bir engel yoktur).
SINAV TARİHİ VE YERLERİ

Sınav tarihi ve yeri üniversitemiz web  sitesinden ilan edilecektir.

Özel Yetenek Sınav ücreti 100 TL olup, muhasebe birimine veya T. Halk Bankası Esenyurt Şubesi nezdindeki, TR54 0001 2009 6040 0010 0005 98 nolu hesaba yatırılabilir. Sınav esnasında ödendi belgelerinin adayların yanlarında bulundurmaları gerekmekte olup, her ödenti karşılığında bir sınava girebileceklerdir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER
– 2016 YGS Sonuç Belgesi internet çıktısı,
– Lise diploması veya mezuniyet belgesinin aslı,
– 2 adet vesikalık fotoğraf,
– Nüfus Cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi,
– Sağlık Kurulu Raporu (BESYO bölümleri için).