İSTANBULDA SPORTİF SOSYAL DANSLAR (SALSA) (ARJANTİN TANGO) (SERBEST STİL) ve DANS SPORU(LT&STD) BRANŞLARINDA 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSLARI AÇILIYOR – sporakademisi.com

İSTANBULDA SPORTİF SOSYAL DANSLAR (SALSA) (ARJANTİN TANGO) (SERBEST STİL) ve DANS SPORU(LT&STD) BRANŞLARINDA 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSLARI AÇILIYOR

İSTANBULDA SPORTİF SOSYAL DANSLAR (SALSA) (ARJANTİN TANGO) (SERBEST STİL) ve DANS SPORU (LT&STD) BRANŞLARINDA 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSLARI AÇILIYOR

7-18 Haziran 2016 tarihleri arasında İstanbul ilinde Sportif Sosyal Danslar (Salsa), (Arjantin Tango), (Serbest Stil) ve Dans Sporu(Lt&Std) branşlarında 1.Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursları Açılacaktır.

Antrenörlük kurslarının açılabilmesi için her branşta en az 10 kişi olması toplamda 4 branş için en fazla 60 kişilik bir kontenjan mevcuttur kayıt sırasına göre kursiyer listesi belli olacaktır, 2017 yılına kadar antrenörlük kursu açılması öngörülememektedir.

SALSA, ARJANTİN TANGO ve DANS SPORU Branşlarında başvuru yapacak olan kursiyerlerin katılım ücreti olarak 650,00.-TL lik dekontu ve aşağıda yer alan başvuru formunu,  SERBEST STİL branşında kursa katılacak olan kursiyerlerin ise 325.-TL lik  dekontu ve başvuru formunu 1 Haziran 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar federasyonumuzun e-mail adresi olan bilgi@tdsf.gov.tr adresine ya da 0 312 418 92 87 nolu faksına göndermeleri gerekmektedir.

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

– Madde 21 – Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet
I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;
a)Bu talimatın 20 nci maddesi kapsamına alınan spor dalı antrenörlüğü haricinde başka bir spor dalında antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
b)Kademeler itibariyle antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki başka bir spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
c)İlgili spor dalında üst kademe antrenör belgesine sahip antrenörlerin başka bir spor dalında beş yıl içinde daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar.
d)I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Kurs programı daha sonra web sayfamızdan duyurulacaktır.
NOT: Federasyon hesabına yatırılacak olan Kurs ücretinin “ Özel Gelirler Hesabı Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi TR50 0006 2000 7110 0006 2992 29 nolu IBAN” numarasına yatırılması gerekmektedir.  Dekontta açıklama olarak mutlaka kursa katılacak kişinin  Adı-Soyadı ile  …………………………..BRANŞI 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK  kurs ücreti “ olarak yazılacaktır.

ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a.     En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,
(Bütün kademeler için geçerli olup, Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
b.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
c.     Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
d.    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
e.    7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Açılan kurslarda başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitenin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullarından mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İSTENEN BELGELER

 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (orijinal fotoğraf)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler –Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir.)
 • Savcılık İyi Hal Kağıdı (Aslı)
 • Sağlık Raporu (Sağlık kuruluşlarından – Aslı)

ÖNEMLİ NOT. Sağlık raporlarında “ANTRENÖRLÜK YAPMASINA ENGEL YOKTUR” ya da “ANTRENÖRLÜK YAPABİLİR” ibaresi yer alacaktır.

 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Resimli)
 • Milli Sporcular için Millilik belgesi (varsa)
 • Kursa katılacak adaylar “Halk Bankası Yenişehir Şubesi (212) 06000071  (IBAN – TR850001 2009 2120 0006 0000 71)  hesabına 165 TL. yatıracaklardır.
 • Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba yatırılacaktır.
 • Dekonta ” Spor Genel Müdürlüğü  …………….  Kursu ücreti ” olarak yazılacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Halk Bankasına yatırılacak 165.-TL lik dekontun asıl olması  gereklidir. İnternet çıktısı kabul edilmemektedir.

 • Eksik evrakla kurs kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
 • İstenilen belgeler kursun 1.’nci günü kurs yöneticisine kursiyer tarafından eksiksiz olarak dosya halinde teslim edilecektir.

İlgilere Duyurulur

Kaynak: TDSF