JUDO 3.KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU – BALIKESİR – sporakademisi.com

JUDO 3.KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU – BALIKESİR

JUDO 3.KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU – BALIKESİR

 

3.Kademe Kıdemli Antrenör Yetiştirme Kursu yeterli başvuru olması durumunda 23 Ağustos – 07 Eylül 2016 tarihleri arasında Balıkesir’de açılması planlanmaktadır.

 

Kursa katılım için gerekli şartlar ve belgeler aşağıya çıkarılmış olup, Katılmak isteyenlerin başvuru dilekçelerini (imzasız dilekçeler dikkate alınmayacaktır.) ve banka dekontlarını en geç 15 Ağustos 2016 tarihine kadar Federasyonumuzun faks, kargo ve e-posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

 

ARANILACAK ŞARTLAR

 

a)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

b)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

c)En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

d)7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

İSTENEN BELGELER

 

  1. a) Kursa katılım dilekçesi.
  2. b) 2. Kademe Antrenör Belgesi
  3. c) 3. Dan Belgesi
  4. d) 2. Kademede en az 2 yıl çalıştığına dair Kulüp yada İl Müdürlüğünden alınacak yazı
  5. e) En az 3 Antrenör Eğitim Semineri belgesi
  6. f) 4 adet vesikalık fotoğraf (orijinal)

g)Sağlık raporu (Aslı) (Sağlık Ocaklarından)

h)Savcılık iyi hal kağıdı (Aslı)

  1. i) Diploma sureti (noter-tasdikli) (Kamu Kurum ve Kuruluşunda çalışanlar için kurum onaylı)
  2. j) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden ceza almadığına dair belge,

k)Nüfus cüzdanı fotokopisi

  1. l) Banka dekontu (250,00 TL. ücret yatırıldığına dair)

 

ÖNEMLİ NOT:

 

Kurs ücreti Garanti Bankası Atatürk Bulvarı Şubesi Şube Kodu : 710 Hesap No: 6299166 hesabına yatırılacaktır. Dekonta İse açıklama olarak ‘’Judo 3. Kademe Kıdemli Antrenör Yetiştirme Kursu ücreti” olarak yazdırılacaktır.

 

ADAYLARIN KURSA KATILIM DİLEKÇESİNİ ve BANKA DEKONTLARINI     15 Ağustos 2016 tarihine kadar JUDO FEDERASYONU’ NA FAKS GÖNDEREREK ÖN KAYIT YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR.

 

(Başvuru sayısı en az 20 kişi olması gerekmekte olup, 20’nin altında olduğu takdirde, kurs iptal edilecektir.)

 

FEDERASYON FAKS NO : 0-312- 311 62 08

FEDERASYON TEL NO         : 0-312- 309 10 71