KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KESİN KAYIT HAKKI KAZANLANLAR LİSTESİ – sporakademisi.com

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KESİN KAYIT HAKKI KAZANLANLAR LİSTESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KESİN KAYIT HAKKI KAZANLANLAR LİSTESİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı için yapılan özel yetenek sınavına kesin kayıt hakkı kazanan öğrencileri listesini yayımlamış bulunmaktadır.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi için başvuru yapan adaylara duyurulur.

Kesin kayıt listesi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi haberimizin devamında bulabilirsiniz.


2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı İçin Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Listeleri

Sınav Kesin Kayıt Hakkı Kazanan A VE B MİLLİ Adaylar

Sınav Kesin Kayıt Hakkı Kazanan KADIN Adaylar

Sınav Kesin Kayıt Hakkı Kazanan ERKEK Adaylar

NOT: Adaylar Sporcu Özgeçmiş Puanlarına itirazlarını 2016-2017 Öğretim yılı özel yetenek kılavuzunda belirtilen süreler içerisinde şahsen ya da posta (kargo) yoluyla dilekçenin ıslak imzalı aslını Yüksekokul Müdürlüğüne göndererek yapmalıdırlar.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Sonuç Listelerinde Belirtilen YGS Puanı Etkisi ve Sporcu Özgeçmiş Puanı Etkisi Verileri Ön Eleme Puanı Hesaplanmasında YGS ve Sporcu Özgeçmiş Puanlarının Sonuca Yüzdelik Olarak Etkisinin Göstergesidir.

ÖRNEK HESAPLAMA:

Lise

Ad Soyad

TC Kimlik No

YGS Puanı

YGS Puanı Etkisi

Sporcu Özgeçmiş
Puanı

Sporcu Özgeçmiş
Puanı Etkisi

Ön Eleme Puanı

Diğer Liseler

  1. AD  VE SOYAD

1111111111

341,12

100,00%

0,00

0,00%

170,56

Diğer Liseler

  1. AD VE SOYAD

22222222222

292,79

85,92%

24,00

14,08%

170,40

  1. Sıradaki Adayın Ön Eleme Puanının hesaplanmasında Sporcu Özgeçmiş Puanı olmadığı için YGS Puanının %50’si alınmış ve Ön Eleme Puanı 170,56 olarak belirlenerek, YGS Puanının Ön Eleme Puanına Etkisi %100 olmuştur.
  2. Sıradaki Adayın Ön Eleme Puanının hesaplanmasında YGS Puanının %50’si ve Sporcu Özgeçmiş Puanının %100’ü alınarak Ön Eleme Puanı 170,40 olarak belirlenmiş, YGS Puanının Ön Eleme Puanına Etkisi %85,92, Sporcu Özgeçmiş Puanının Ön Eleme Puanına Etkisi %14,08 olmuştur.

SINAV KESİN KAYITLARI

Tarih: 11-14 Temmuz 2016 (08:00-17:00 saatleri arasında)

Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Sınav Kesin Kaydı İçin İstenen Belgeler,

1) Online kayıt formu çıktısı ıslak imzalı

2) 2016-YGS Sınav Sonuç Belgesi

3) Özel kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport vb., adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu resmi belgeler özel kimlik belgesi olarak kabul edilir).

4) Milli Sporcu olanlar için Spor Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış Millilik Belgesinin aslını göstermek şartıyla fotokopisi,

5) Sporcu Özgeçmiş/Başarı Belgesi (Spor Genel Müdürlüğü, İlgili Spor Federasyonları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü veya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından onaylı belge (aslını göstermek üzere fotokopisi).

6) Resmi bir sağlık kurumundan alınan (üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri veya sağlık ocakları) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yetenek sınavlarına girmesinde bir sakınca olmadığını belirten ıslak imzalı sağlık raporu.

7) Milli sporcular için Millilik Belgesi [Milli Sporcu Belgesi, 12.05.2011 tarih ve 27932 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak A, B ve C sınıfı Milli Sporcu Belgesi (Millilik kontenjanı A ve B sınıfı millilerden dolmadığı takdirde C milliler millilik kontenjanına dahil edilecektir)].