Bilgi BankasıSpor Bilgi

KİŞİSEL GELİŞİM, SPOR VE EGZERSİZ

KİŞİSEL GELİŞİM, SPOR VE EGZERSİZ

Kişisel Gelişim kavramı son zamanlarda ülkemizde oldukça yaygın kullanılan, üzerine kitaplar yazılan, seminerler verilen bir kavram. Çeşitli kişisel gelişim teknikleri ve bunların nasıl kullanılacağı yazılıyor ve anlatılıyor.

Bu yazıda ise en önemli ve en etkili kişisel gelişim tekniğinden bahsedeceğiz. Spor ve egzersizden…

Bir yaşam biçimine dönüştürdüğünüz takdirde hayatınızın her aşamasını sağlık, sıhhat ve afiyet içinde geçirmenizi sağlayabilecek olan spor ve egzersiz, kişisel gelişim yolculuğunuzda daha uzun mesafeler kat etmenize yardımcı olacaktır.

Hangi sporu ya da hangi egzersiz programını uyguluyor olursanız olun, psikolojik, fizyolojik açıdan kazandıracağı birçok şey olacaktır. Sporun ve egzersiz programlarının bir getirisi olarak koordinasyon yeteneğiniz artacak, kondisyonel açıdan iyi duruma gelecek, zindeliğiniz artacak, günlük hayat aktivitelerinizin kalitesi artacak ve tüm bunlar sizi sağlıklı ve yaşam kalitesini yükselten bir kişi yapacaktır.

Egzersiz programları ve spor arasında fark vardır. “Spor yapıyorum” dediğinizde aslında egzersiz yapıyorsunuzdur. Egzersiz, belli bir program dâhilinde fiziksel kapasitenizi zorlamadan beden ve ruh sağlığını geliştirmek amacıyla yapılan hareketler bütünüdür.

Spor ise, insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmenin yanı sıra belli kurallara göre, rekabet ölçüleri içinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve kazanma amacını içerir.

Bugün bütün dünya ülkelerinde spor ve egzersiz, toplumsal bir denge unsuru olarak insanların kaynaşması ve sağlıklı nesillerin oluşmasında en büyük faktörlerdendir. Ayrıca spor ve egzersiz, beden – ruh uyumunu da sağlamaktadır.

Doğanın değişmez bir kuralı olarak insan, doğduğu andan itibaren yaşlanmaya, ölüme doğru yolculuğa başlar. Bu mesafesi belirsiz yolculuk sırasında organizmada meydana gelen değişiklikler nedeniyle güç, dayanıklılık, fiziksel görünüş, direnç, dinamizm gibi birçok özellik gerilemeye başlar. Gençlik çağlarında daha dirençli, aktif, dayanıklı ve dinamik olan bedenimiz, bu dinamizmin hiç bitmeyeceği hissi verir. Bu his ile kendimize güven içinde yaşarız. Bu dinamizm sayesinde merdivenleri hızla çıkar, kısa mesafelerde otobüse binmek yerine yürümeyi tercih ederiz.

Çünkü fiziksel güç uyumumuz şimdilik yerinde ve ihtiyaçlarımızı karşılıyordur. Peki ne zamana kadar…

Fiziksel güç uyumunu oluşturan unsurlar; kuvvet, dayanıklılık, esneklik, hız, kabiliyet gibi özelliklerdir.

İnsanlığın doğuşundan itibaren her iş için tek sistematik araç, insanın kendi bedeniydi. Tüm işlerini bu enerjik ve fonksiyonel makine ile kendi bedeni ile yapıyordu. Fakat ilk insandan bugüne gelene kadar milyonlarca yıl içerisinde gelişen teknoloji ve bu teknolojinin insanoğluna sunduğu imkânlar insanın bu hareketliliğini azaltarak bedenin pasifleşmesine neden olmuştur.

Son yıllarda baş döndürücü bir hızla ilerleyen bilim – teknik ve buna bağlı olarak da devamlı değişim geçiren yaşam tarzı, hareketsizlik ve insan vücudunun pasifleşmesinin yanında bunun ve kötü beslenmenin de bir getirisi olarak şişmanlık, ak ciğer kapasitesinde azalma, kasların yeterice gelişmemesi ve güçsüzleşmesi, düşük kondisyon gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Gittikçe zorlaşan yaşam şartlarına göğüs gerebilmek için teknolojiyi geliştiren insanoğlu, bu devin dişleri arasında yok olmamak için sağlığını ve bedensel hareketliliğini tekrar kazanma yollarının arayışı içerisinde. Bu arayışın ürünlerini TV’ lerin  “Doğrudan Satış” programlarında sıkça görüyoruz. Sauna eşofmanlar, AbFlex, Ab Shaper, Elptical Roller, Fitness Pump gibi araçlar bu arayışın ürünleridir. Ancak bu arayışın sonunda bulunan şey hayatının bir parçası olarak insanoğluna hizmet edebiliyor mu ya da biz buna izin veriyor muyuz?

Toplumumuzdaki hareketsizliğin, boşa zaman harcama alışkanlıklarının kırılması ve önüne geçilmesi zor olsa da imkânsız değildir.

Üsküdar Burhan Felek Spor Kompleksi Atletizm alanında her sabah ve akşam koşan, yürüyüş yapan onlarca insan toplumdaki bu hareketsiz yaşam alışkanlığını kıran birer çekiç güç gibi geliyor bana. Bu insanların sayısı arttıkça sağlıklı ve gelişmiş nesillere ulaşabiliriz.

Ülkemizde dâhil olmak üzere bir çok ülke için spor ve egzersiz devlet politikası olarak uygulanmaktadır. Çünkü egzersiz programları ve sporla sağlığı korumanın mümkün olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İnsanın kişisel olarak gelişiminin bir parçası olarak sporun ve egzersizin bir yaşam biçimi haline dönüştürülmesi kişisel yaşam kalitesini hem de toplumsal yaşam kalitesini arttırır. Spor ve egzersiz, kişisel gelişimin en önemli ve değişmez dinamiğidir.

Genç yaşlarda kazanılan egzersiz ve spor kültürü orta yaşlarda ve sonrasında korunduğu takdirde ileri yaşlarda bile sağlıklı, üretken ve dinamik olabiliriz. Cahit Sıtkı TARANCI’ nın
“Yaş otuz beş, yolun yarısı eder” dizeleri, sporu ve egzersizi yaşam biçimi haline getirmiş, bunu kişisel gelişimin en önemli unsuru olarak gören kişiler için “kırk beş – elli” olarak değişebilir.

Anayasamızın 59. maddesi sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgilidir: “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. Sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.”
Bu maddenin gerekçesi, sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak beden ve ruh sağlığının spor ve egzersiz programlarıyla korunmasıdır. Sporun ve egzersizin kitlelere yayılması bu amacı gerçekleştirmek için en etkili araçtır.

Sporun ve Egzersizin Kişisel Yönden Önemi
 
•Kişinin günlük işlerini ve yaşayışını en verimli şekilde yürütebilecek kuvvet, çeviklik, esneklik, çabukluk ve dayanıklılığı sağlar.
•İyi bir motivasyon ölçüleri içinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi duruş alışkanlıkları kazandırır.
•Hastalıklara karşı dayanıklılık sağlar.
•Bedensel etkinlikler aracılığıyla geçerli, sağlıklı, yaşam davranış nitelikleri kazandırır.
•Kültürel zevk ve duyarlılık sağlar.
•Serbest zamanları değerlendirmede davranış ve beceri kazandırır.

Sporun ve Egzersizin Toplumsal Yönden Önemi

•Liderlik, hoşgörü, arkadaşlık, iyiyi, doğruyu ve güzeli takdir etme gibi nitelikler kazandırır.
•Kendini kontrol etmeyi, başkalarına ve kurallara saygıyı öğretir.
•Olumlu ve sağlıklı yaşama alışkanlıkları kazandırır.
•Ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi öğretir.
•Yeni bir güne ve faaliyete istekli ve kuvvetli başlamayı sağlar.
•Birlikte olma, birlikte iş yapma ve kişinin toplumda kendisini ifade etmesine imkan sağlar.

Sporun ve Egzersizin Ekonomik Yönden Önemi
 
•Kişinin günlük işlerini ve hayatını en verimli şekilde yürütebilmesini sağlar.
•Yapıcı ve üretici yeteneklerini geliştirir.
•İş, görev ve meslek sorumluluğunu kazandırır.
•İş gücünü arttırır.

Sporun ve Egzersizin Çocuk ve Gençler İçin Önemi

•Etkili bir eğitim unsurudur.
•Kişiyi topluma hazırlar.
•Kişinin mevcut yapısını geliştirici eğitici rol oynamasının yanı sıra fikir ve ruh eğitiminde de önemli bir rolü vardır.
•İyi alışkanlıklar edinmede önemli bir rol oynar.
•Bedensel ve ruhsal gelişim sağlar.
•Sosyal çevrenin ve sosyal hayatın en önemli öğesidir.
•Çocukların ve gençlerin her bakımdan gelişmesinde önemli bir rol oynamasının yanında, büyüme çağındaki çocuklar için bedensel sağlık, fizyolojik gelişim, iyi bir kişiliğin oluşması ve ruh sağlığı bakımından yaralı ve gereklidir.
•Sağlıklı olmanın en önemli koşulu, spora ve egzersizlere erken yaşlarda başlamaktır.
•Spor ve egzersiz, bir tedavi yöntemidir.
Özellikle takım sporlarının ve stratejiye dayalı ekstreme ( aşırı ) sporların kişisel gelişime katkısı küçümsenmeyecek kadar çoktur.
Amerikan Futbolundan Paintball’ a kadar geniş bir yelpaze çizen bu sporlar yurt dışında oldukça yaygındır Yetenek keşfetme ve geliştirme, lider yetiştirme, kendini tanıma, takım içinde uyumlu hareket etme gibi konularda kişinin kendini geliştirmesini sağlamaktadır. Ancak bu gelişimi sağlamak için bu sporlara ve kişisel gelişime hâkim olan coach’ larla çalışmak gerekir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu