MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU – sporakademisi.com
casino maxi

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ  ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi özel yetenek sınavı ile ilgili ayrıntıları haberimizin devamında bulabilirsiniz…

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi özel yetenek sınav esasları için tıklayınız…

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi özel yetenek sınav ilanı için tıklayınız…


MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI

 

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI

 

A:SINAV ŞEKLİ VE PUANLAMA

Özel yetenek giriş sınavı iki aşamadan oluşmaktadır.

1.Aşama

Yetenek sınavına başvuruda bulunan adaylar;

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için; Sürat, Beceri ve Çabukluğu ölçen koordinasyon parkuruna

Antrenörlük Eğitimi için; Spor branşları uygulama sınavlarına alınacaklardır. Adaylar aşağıda yazılı olarak belirtilmiş spor branşlarından (1)birini seçmek zorundadır.

Spor branşları🙁 Atletizm, Futbol, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Güreş)

2.Aşama

İkinci aşamada ise adayların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Yerleştirme puanı(YP) özel yetenek sınavından aldığı puanı (ÖYSP), YÖK’ün 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme(ÖSYS) kılavuzu Madde 9. da belirtilen özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi esasları ve formülüne göre hesaplanarak yapılacaktır. Adaylar yerleştirme puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjanlar sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Antrenörlük Eğitimi bölümü için, her bir spor dalı( Branşlar) kendi içinde değerlendirilecektir. Adayların yerleştirme aşamasına alınması için spor branşı sınavından toplam (100) puan üzerinden en az (40) ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Aksi durumda değerlendirmeye alınmaz.

Genel Değerlendirme Tablosu

1.AşamaBeden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiKoordinasyon Parkuru100 Puan
Antrenörlük EğitimiSpor Branşları100 Puan
2.Aşama YerleştirmeSınav yerleştirme puanlaması (YP) ÖSYM’nin 2016 ÖSYS kılavuzu 9. madde esaslarına göre yapılacaktır.

 

 

 

 

 

B:BÖLÜMLERE GÖRE ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE SPOR BRANŞLARI

BÖLÜMLERÖĞRENCİ KONTENJANLARISPOR DALLARI
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

Toplam:80

Erkek:52

Kadın:26

Engelli:2

1.Kadın,1.Erkek

Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği için spor branşı sınavı bulunmamaktadır.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

 

 

 

 

 

I.Öğretim

 

 

 

 

 

 

Toplam:60

 

 

 

Erkek:40

Atletizm:   5

Futbol:     13

Voleybol: 5

Hentbol:   7

Basketbol: 5

Güreş:       5

 

 

 

Kadın:20

Atletizm:   3

Futbol:       2

Voleybol: 6

Hentbol:   4

Basketbol: 3

Güreş:       2

 

 

 

 

 

II. Öğretim

 

 

 

 

 

Toplam:60

 

 

 

Erkek:40

Atletizm:   5

Futbol:     13

Voleybol: 5

Hentbol:   7

Basketbol: 5

Güreş:       5

 

 

 

Kadın:20

Atletizm:   3

Futbol:       2

Voleybol: 6

Hentbol:   4

Basketbol: 3

Güreş:       2

 

ÖNEMLİ NOT:

  • Ön kayıtta belirtilen spor branşları kesinlikle sınav esnasında değiştirilemeyecektir.
  • Branşlar için ayrılan kontenjanlar doldurulamadığı takdirde, boş kalan kontenjanlar, ön kayıtlarda spor branşların başvuru yüzdesine(%) göre aktarılacaktır.
  • Yabancı uyruklu öğrencilerin sınavı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, yabancı uyruklu öğrenci alımı yönergesine göre belirlenen tarihte yapılacaktır.
  • Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği için, engelli aday başvuru yapmadığı takdirde kontenjan kadın ve erkek başvuru sayısı yüzdelik durumuna göre dağıtılacaktır.

 

 

 

 

  1. SINAVLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.Sınava girecek tüm adaylar sınav kurallarını peşinen kabullenmiş sayılırlar, sınavın güvenliğini ihlal eden, sınav araç ve gereçlerine bilerek zarar verenlerden araç -gereç bedeli tahsil edilecektir. Eksik ya da sahte belge ibraz eden ve sınav sırasında sınav komisyonlarının ikazlarına uymayanlar sınavdan elenmiş sayılacaklardır ve gerektiğinde haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

2.Adaylar başvuruda verilen fotoğraflı kimlikleri ile birlikte özel kimlikleri (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı ) sınav sırasında görevlilere göstermek zorundadır.

3.Adaylar “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” için koordinasyon parkuru, “Antrenörlük Eğitimi”  için spor branşı sınavına, BESYO web sayfasında ve duyuru panolarında belirtilen gün, yer ve saatte hazır bulunacaklardır.

4.Her sınav öncesi adayların kayıt kontrolleri yapılarak sınava alınacaktır.

5.Adaylar sınava kendilerine verilen göğüs numaralı tişört ve spor kıyafetleri ile katılmak zorundadır. Tişörtlerin üzerinde herhangi bir yazı ya da renkli boya olması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

6.Sınav öncesinde ve sınav esnasında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate alınmaz ve adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmez.

7.Tüm sınav aşamalarında adaylar cep telefonu, ses kayıt ve benzeri cihazları sınav yerinde bulundurmayacaklardır.

Sınav Sonucunun Duyurulması:

8.Sınav sonuçları sınav bitiminden en geç 3 (üç) gün sonra BESYO Müdürlüğü tarafından yazılı, görsel ve elektronik ortamda ilgililere duyurulur.

Sınava itirazlar ve önemli notlar:

9.Sınav tarihinden önce başvuru sonuçları BESYO Web sayfasında ve bina duyuru panosunda ilan edilecektir.

10.Asılan başvuru listesindeki bilgilerin doğruluğu adaylarca kontrol edilmelidir. Aday bilgilerinde yanlışlık olması durumunda itirazını yazılı olarak bizzat kendisi “Sınav Üst Kurulu” na yapmak zorundadır. Başvuru listesine sınav sonunda yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

11.Sınavlar her aşamasından sonra ilan edilecektir.

12.Adaylarca ilan edilen sınav aşama sonuçlarına yapılacak itirazlar bir sonraki aşama başlamadan önce “Sınav Üst Kurulu’na” yapılabilir. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

13.Sınavın uygulanması esnasında teknik donanım ya da görevlilerden kaynaklanan hataların varlığı durumunda, itirazınızı hemen yazılı olarak “Sınav Üst Kuruluna” yapınız. Sınav Kurulu adayında bulunacağı ortamda itirazı derhal değerlendirecektir.

 

14.Toplu itirazlar kabul edilmeyecektir.

15.Her bir itiraz için ayrı bir dilekçe yazılmalıdır.

16.Sınavlara belirtilen gün, yer ve saatte gelmeyen adaylara sonradan sınav hakkı verilmez.

17.Sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, kendi yerine başkasını sınava sokan, sınav kurallarına uymayan ve komisyon üyelerine saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan adaylar ihraç edilir. Herhangi bir sınavdan ihraç edilen aday diğer aşamalara da giremez.

18.Sınav düzenini bozacak davranışta bulunan aday ve izleyiciler güvenlik güçleri tarafından kampüs alanı dışına çıkarılacaktır.

19.Kesin Sınav Sonuçları ilan edildikten sonra itiraz aday tarafından 48 saat içinde “Sınav Üst Kuruluna” yazılı olarak yapılır. Sınav üst kurulu bir gün içerisinde inceler ve karar alır. Alınan karar kesin olup adaya yazılı olarak tebliğ edilir.

20.Belirtilen süre içerisinde yapılmayan itirazlar kabul edilmez.

  1. Sınava başvuru yapan adaylar bu SINAV ESASLARI hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

ÖNEMLİ NOT: 2016 Özel Yetenek Sınavında adayların sıra numaraları dikkate alınacak ve sırasını kaçıran adaya daha sonrasında kesinlikle sınava girme hakkı verilmeyecektir. Tüm adaylar “ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” için koordinasyon parkuru, “Antrenörlük Eğitimi” için belirlenen branş sınavı günü; Saat 08:30’ da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor salonu önünde hazır bulunacaktır.

Ç. YÜRÜRLÜK:

  1. Bu esaslarda belirtilmeyen hususlarda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Üst Komisyonunun verdiği kararlar uygulanır.(Sınav Üst Kurulu komisyonu sınavla ilgili olarak her türlü değişikliği yapma yetkisine sahiptir.) Yapılan değişiklikler adaylara sınav sırasında duyurulur. Adaylar, yapılan değişikliklere itiraz edemezler.
  2. Bu esaslar; 2016- 2017 Eğitim Öğretim yılı için geçerlidir.
  3. Bu esaslar Senatonun onay tarihinde yürürlüğe girer.

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

 

 


casino maxi