NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU – sporakademisi.com

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne özel yetenek sınavı ile öğrenici alacaktır.

Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesini tercih edecek adaylara başarılar dileriz.

Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi Özel Yetenek Kılavuzu için tıklayınız…

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ

2016 – 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK SINAVI

 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü’ne 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilecektir. Kontenjan, ön-kayıt ve sınav tarihleri, başvuru koşulları ve ön-kayıt sırasında gerekli olacak belgelerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Detaylı bilgi, Özel Yetenek Sınavı Bilgilendirme Kılavuzu’nda yer almaktadır.

Kontenjan Tablosu

 

 

Bölüm

Milli Sporcular

Diğer Adaylar

 

 

Toplam

 

Olimpik

Olimpik Olmayan

 

Kadın

 

Erkek

Yabancı Uyruklu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

6

2

21

21

5

55

 

Ön Kayıt Yeri ve Tarihi

Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Prof. Dr. Filiz KILIÇ Yerleşkesi, Spor Merkezi

Tarih: 15-16-17-18 Ağustos 2016

Sınav Yeri ve Tarihi

Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Prof. Dr. Filiz KILIÇ Yerleşkesi, Spor Merkezi

Tarih22-23-24-25 Ağustos 2016

 

Başvuru Koşulları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı’na;

a)   Liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan; YGS-1,           YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinin birinden en az 160,000 puan alan T.C. vatandaşları,

b)  Liselerin diğer alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan; YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinin birinden en az 180,000 puan alan T.C. vatandaşları ve,

c)   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından kabul edilen minimum başvuru şartını yerine getiren yabancı uyruklu adaylar kabul edilir.

 

 

Ön Kayıt Sırasında Gerekli Belgeler

a)   2016 YGS Sonuç Belgesi,

         b) Sınava başvuran yabancı uyruklu adaylardan, Türkiye’de yükseköğrenim görmek için girdikleri sınavın puanını gösterir belgenin aslı ve bir adet fotokopisi (Yabancı uyruklu adayların, Nevşehir Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi’ne uygun şartları taşımaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için; http://www.nevsehir.edu.tr/tr/ogrnc-yonetmelikyonerge).

c)   Ön Kayıt Formu (Ön kayıt sırasında verilecektir),

ç)  Son 6 ay içerisinde çekilmiş üç adet 4.5 x 6 cm boyutlarında vesikalık ya da biyometrik fotoğraf,

d)   Fotoğraflı Nüfus Hüviyet Cüzdanı ve bir adet fotokopisi (Yabancı Uyruklular hariç),

e) Mezuniyet belgesi ya da diplomanın aslı ve fotokopisi (Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabileceklerdir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler.),

f) Sağlık sorunu olmadığına ilişkin dilekçe (Ön kayıt sırasında verilecektir),

g) Yüksek şiddetli aktivite içeren bu sınava girmesinde sağlık açısından bir sakınca olmadığına ilişkin doktor raporu (Doktor’un ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır),

ğ) Varsa, olimpik ve/veya olimpik olmayan spor dallarından birinde spor özgeçmişini gösterir belge/belgeleri (Özerk federasyonlar için ilgili federasyon yetkilisi tarafından, özerk olmayan federasyonlar için Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden onaylı),

h) Milli sporcular (Yabancı Uyruklular hariç) için ilgili federasyon ya da Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış Millilik belgesinin aslı ve fotokopisi (Özerk federasyonlar için federasyon yetkilisi tarafından, özerk olmayan federasyonlar için Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden onaylı),

i) Sınav kurs bedeli 50 TL. (Kursa katılacak olanlar ödeyecektir)

 

İletişim Bilgileri:

Adres         :  2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, 50300, NEVŞEHİR

Tel              : 0 384 228 10 00 – 21011/21005/21014/21029/21032

Faks            : 0 384 228 10 40

Kılavuza Ulaşılabilecek Web Siteleri:

http://egitim.nevsehir.edu.tr/tr/12052

http://besegitimi.yeni.nevsehir.edu.tr/tr/12053