ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ – sporakademisi.com
casino maxi

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, yargı kararları gereği, Milli Eğitim Bakanlığının öğretim birimleri ile 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan askerî okullar, 6638 sayılı Kanunla kapatılan polis kolejleri, eğitim kurumlarımızdaki uygulamalar sonucunda belirlenen hususlar, değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda söz konusu Yönetmelik hükümlerinde değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu amaçla; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Bakanlık, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri, müdür başyardımcıları/yardımcıları ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda değerlendirilerek özellikle Yönetmeliğin; öğrenci davranışları, ödül-disiplin ve nakil-geçişlere ilişkin maddeleri ile diğer bazı maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılıp bu kapsamda değişiklik ve düzenlemeye gidilerek Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişen yeni Yönetmelik metni için tıklayınız…


casino maxi