Bilgi BankasıSpor Bilgi

SPOR SOSYOLOJİSİ NEDİR?

SPOR SOSYOLOJİSİ NEDİR?

Spor Sosyolojisinde hareket noktası sporun, spor olayının bizzat kendisidir ve daha çok bu sektör içindeki durum değerlendirilir. Bu bakış konuya mikro açıdan değerlendirmeler getirmektedir. Sporcu, antrenör, spor hekimi, sporcu ilişkileri, spor tesislerinin kullanım oranı, sporda alt yapı özellikleri, spor araç ve gereçleri, çeşitli branşlarda eğitici , teknikler, beslenme gibi konular daha çok mikro konulardır.

Sosyolojik Açıdan Spor ise, konuya makro açıdan, geniş bir perspektiften bakıştır. Burada hareket edilen alan bizzat toplumun işleyen bütünü ve sosyo – kültürel yapı içinde, bütünden bir parçaya; spora yaklaşmaktır. Toplum içinde ortaya çıkış özellikleriyle yerine göre bir olay, yerine göre ise olgu niteliği taşıyan spora toplumun bütünü içinde yaklaşmak daha uygun olacaktır.

SOSYOLOJİK AÇIDAN SPOR KAVRAMLARI :

İŞ KAVRAMI : “Günümüz sporcusu beyin ve kastan oluşan hassas bir makine, vücudunu araç olarak kullanan bir teknisyen ve bir bilim adamıdır.”

Spor, “İnsanın doğasında bulunan saldırganlık için sağlıklı ve barışçı bir emniyet supabı, saldırganlık güdüsünü denetim altına alan uygun bir ‘dostça rekabet’ ortamı, savaşın da barışçı ikamesidir.”

Spor, “kişinin ruh ve beden sağlığını güvence altına alan, onun topluma uyumunu sağlayan, günlük hayatın gerginlik ve sürtüşmelerini masseden bir araçtır.”

Spor, “devletler için hem doğal , hem gerekli olan yayılma politikaları için en etkili askeri eğitim aracıdır.”

Spor, “bir yandan kitlelerin afyonu, beri yandan suspansuvarlı milliyetçiliktir.”

Spor, “Oyunla yarışmayı birleştiren, bedensel yetenekleri daha fazla olduğu için kazananları ödüllendiren, üst düzeyde oyun, mücadele ve ağır kas çalışması gerektirdiği için sürekli ve yoğun çabayı zorunlu kılan bir uğraşıdır.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu