SPOR TIRMANIŞ HAKEM KURSU – MALATYA – sporakademisi.com

SPOR TIRMANIŞ HAKEM KURSU – MALATYA

SPOR TIRMANIŞ HAKEM KURSU – MALATYA

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığınca Spor Tırmanış Hakem Kursu 19-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Malatya İnönü Üniversitesi Tırmanış duvarında düzenlenecektir.

Kursa katılacak adaylar dilekçelerini en son 14 Ekim 2016 tarihine kadar tdf1966@hotmail.com mail adresi veya 0 312 310 15 78 numaralı faksla ulaştırmaları gerekmektedir.

Adaylarda Aranan Şartlar :

a. Türk vatandaşı olmak,
b. Milli Sporcular hariç, lise mezunu olmak,
c. 18 yaşını doldurmuş olmak,
ç. Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak,
d. Federasyon Disiplin ve Ceza talimatı ve sporla ilgili mülga veya yürürlükte bulunan her türlü ceza yönetmeliğine göre son üç yıl içerisinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,
e. Dağcılık, Spor Tırmanış ve/veya Dağ Kayağı sporunu yapmış olmak,
f. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, ırkçılık, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
g. Hakem Kursuna başvuruda bulunan adayların fazla olması halinde, yukarıda belirtilen şartlara ilaveten Spor Tırmanış branşında Milli olmak, yabancı dil bilmek (İngilizce, Fransızca, Almanca), Üniversitelerin Beden Eğitimi bölümü ve spor eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak tercih sebebi olacaktır.
h. Aktif tırmanıcı olmak, müsabakalara katılmış olmak, emniyet aletlerini ve emniyet almayı bilmek.

KURSA KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER :

a. TC Kimlik fotokopisi,
b. Diploma sureti,
c. Sağlık raporu,
ç. Sabıka kaydı,
d. Disiplin ve Ceza talimatına göre ceza alıp almadığına dair belge,
e. İkametgâh belgesi,
f. 5 adet vesikalık fotoğraf,
g. Başvuru dilekçesi,
h. Başvuru harcının yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT :
1. Kurs sonunda yapılacak pratik ve teorik sınavdan geçerli not alan kişilere Federasyonumuzca Spor Tırmanış Hakemlik belgesi verilecek, Spor Tırmanış müsabakalarında hakem olarak görevlendirilecektir.
2. Adaylar ilgili evrak ve gerekli belgelerini kurs başlangıcında da getirebilirler. Kursun yeri son başvuru tarihinden sonra duyurulacaktır. Kursa eksik belge ile katılanlar kurs eğitimine alınmayacaktır.
3. Belirlenen adaylar iaşe ve ibatelerini kendileri karşılayacaktır. Federasyon tarafından hiçbir ödeme yapılmayacaktır.
4. Adaylar dilekçelerinde kendilerine ulaşılabilecek cep telefonu ve mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.
5. Başvuru Harcı Dağcılık Federasyonunun alttaki hesabına yatırılacaktır.
Dağcılık Federasyonu – Garanti Bankası Anafartalar Şubesi Ulus – Ankara

İBAN NO: TR03 0006 2000 7110 0006 2992 02

Kurs Ücretleri :
Hakemlik Kursu: 200 TL