SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI – sporakademisi.com

SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI

SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alacaktır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu için tıklayınız…
İLAN METNİ

T.C.KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİNDEN;

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 25 Bayan, 35 Erkek olmak üzere 60 öğrenci ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 15 Bayan, 25 Erkek olmak üzere 40 öğrenci Özel Yetenek Sınavı ile alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. En az lise veya dengi okuldan mezun veya mezun olma durumunda olmak,
3. Tüm liseler için 2017-YGS’de puan türüne bakılmaksızın en az 220 ve üzeri puan almış olmak,
4.  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri için fiziksel, zihinsel, görme (renk körlüğü dahil) ve konuşma engelli olmamak,
5. Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak,
6. Başvurular http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online olarak yapılacak olup istenilen bilgiler/belgeler sisteme aday tarafından yüklenecektir.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sağlık yönünden sakınca olmadığını belirten (tek tabip raporu) doktor raporu (Kesin kayıt için ayrıca sağlık kurulu raporu istenecektir),

2.  Spor Lisesi mezunları ve liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun veya mezun durumda olan adayların durumlarını gösterir belge,

3. 4.5×6 ebadında 1 adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (Adayların tanınmasını zorlaştırmayacak netlik ve görünümde olmalıdır),

4. Resimli Nüfus Cüzdanı,

5. 2017 YGS sonuç belgesi,

6. Lise diploması veya mezun durumunda olan adayların durumlarını gösterir belge.

 

ONLİNE BAŞVURU SINAV TARİHLERİ

Başvurular 03-06 Temmuz 2017 tarihlerinde online yapılacak olup 06 Temmuz 2017 tarihinde saat 17:00’de mesai bitimi ile sistem kapanacaktır.

 

ÖZEL YETENEK SINAV TARİHİ

Özel Yetenek Sınavı 11 Temmuz 2017 tarihinde saat 08:00’de başlayacaktır.

 

ÖZEL YETENEK SINAV YERİ

Özel Yetenek Sınavı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır.

 

ONLİNE BAŞVURU İÇİN DANIŞMA İLETİŞİM NUMARALARI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Avşar Yerleşkesi, Kahramanmaraş,

Danışma için telefon: 0 344 300 2193, 2190, 2186, 2185, 2184