TÜBİTAK SAGE PERSONEL ALIM İLANI – sporakademisi.com

TÜBİTAK SAGE PERSONEL ALIM İLANI

TÜBİTAK SAGE PERSONEL ALIM İLANI

TÜBİTAK

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.SAGE.2016-02 (İdari Personel)

  1. Referans Kodu: SAGE.U.2016-02.İKB01 / Uzman Yardımcısı/Uzman

 

İşin Tanımı ve Özellikleri

İnsan Kaynakları faaliyetlerini yürütecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

  1. a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

 

İktisat, İşletme, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İlişkiler

 

  1. b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 

 Bordro, tahakkuk işlemlerine hakim olmak,

 İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Sendikalar Kanunu’na hakim olmak,

 Yasal yönetmelikler çerçevesinde İnsan Kaynakları Uygulamalarını yürütebilmek,

 İşe Alım Sürecinin işletilmesi; açık pozisyonlar için iş ilanı verilmesi, aday havuzlarının oluşturulması, mülakatların yapılması, mülakat değerlendirmelerinin yapılması çalışmalarında görev alabilecek durumda olmak,

 Microsoft Office Uygulamalarına hakim olmak,

 İnsan Kaynaklarına ilişkin raporlamaları yapabilecek durumda olmak,

 Personel sözleşmelerinin düzenlenmesi konusunda tecrübeye sahip olmak,

 İşe giriş ve çıkış işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

 İnsan Kaynakları Yönetimi yazılımlarına veri girişi yapabilecek ve sistemi aktif olarak kullanabilecek durumda olmak.

 

  1. Referans Kodu: SAGE.U.2016-02.İSGB01 / Uzman Yardımcısı/Uzman

 

İşin Tanımı ve Özellikleri

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak çalışmaları yürütecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

  1. a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

 

Kimya Mühendisliği, Kimya

 

b) A veya B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikasına sahip olmak.

 

c) Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

 

d) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına hakim olmak,

 En az 3 yıl iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmış olmak.

 İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında eğitim vermek, risk değerlendirmesi yapmak,

 Ekip çalışmasına yatkın olmak,

 Microsoft Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek,

 TS 18001, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak.

 

  1. Referans Kodu: SAGE.U.2016-02.MUHB01 / Uzman Yardımcısı/Uzman

 

İşin Tanımı ve Özellikleri

Muhasebe Birim faaliyetlerini yürütecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

  1. a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

 

İktisat, İşletme, Ekonomi, Ekonometri, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik

 

b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 

 Tek düzen hesap planını iyi bilmek ve uygulayabilmek,

 KDV iade konusunda tecrübeli olmak,

 Her türlü yasal beyannameleri düzenlemeyi bilmek,

 Muhasebe alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak,

 Microsoft Office Uygulamalarına hakim olmak ve raporlama yapabilmek,

 Bankalarla olan ilişkileri yürütebilmek ve akreditif vb. konularda tecrübeli olmak,

 Sorumluluk bilinci yüksek, iş takibi konusunda düzenli, dikkatli ve sonuç odaklı olmak.

 

 

  1. Referans Kodu: SAGE.U.2016-02.SB01 / Uzman Yardımcısı/Uzman

 

İşin Tanımı ve Özellikleri

Satın alma işlemlerine ilişkin yurtiçinden/yurtdışından ürünlerin temin edilmesini, yurtdışından gelen ürünlerin gümrük işlemlerinin yapılmasını, ihalelerin gerçekleştirilmesini ve sözleşme takibini yürütecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

 

İktisat, İşletme, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, Kimya, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

 

b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 

 Kamu İhale Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak,

 Dış Ticaret Uygulamalarını bilmek,

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini bilmek,

 Microsoft Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek,

 Sözleşme / tedarik yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 İyi seviyede İngilizce konuşabilmek,

 

DEVAMI VE AYTINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…