TVF GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ ÖĞRENCİ ALIMI – sporakademisi.com

TVF GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ ÖĞRENCİ ALIMI

TVF GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ ÖĞRENCİ ALIMI

Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjanlara göre ekli genelgede ayrıtıları verilen usul ve esaslar çerçevesinde öğrenci alımı yapılacaktır.

Başvurular 20-29 Haziran 2016 tarihleri arasında doğrudan ya da posta yoluyla ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Okul Müdürlüklerince, ekli genelgede örneği bulunan sınav giriş belgesi (ek-1) düzenlenecek ve alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 30 Haziran – 4 Temmuz 2016 tarihlerinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında tek aşamalı olarak komisyon marifetiyle yapılacaktır.

Devamı, başvuru belgeleri ve ilgili genelge için tıklayınız…

Türkiye Voleybol Federasyonu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi web sayfası içi tıklayınız…