YGS Hesaplama 2016 – sporakademisi.com

YGS Hesaplama 2016

2016 Yılı YGS Hesaplama

Yerleştirme esas olacak olan puan (Yerleştirme Puanı= YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmalıdır.

a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örn: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için aday, liselerin spor alanından geliyorsa;)
YP=(1,17 x ÖYSP-SP)+(0,11 x OBP)+(0,22 YGS-P)+(0,03 x OBP)

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örn: Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için aday; genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa;)
YP=(1,17 x ÖYSP-SP)+(0,11 x OBP)+(0,22 YGS-P)

Not: Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, YGS puanı en yüksek olan adaya öncelik tanınır.