YGS’nin Etkisi – sporakademisi.com

YGS’nin Etkisi

YGS’NİN ETKİSİ

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yük­seköğretim kurumu tarafından yürütülür.

2016-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almış olmak gereklidir. Bu programlardan her birine, puan türünde sınırlandırma yapılmadan ve en az kaç puan almış olan adayların başvurabileceklerine başvuru öncesinde sınavı yapacak ilgili yük­seköğretim kurumunca karar verilecektir.

Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanıla­rak hesaplanacaktır.

a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için aday; liselerin spor alanından geliyorsa)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bö­lümü için aday; genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P )

2015-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğre­tim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir.

ÖRNEK PUANLAMA

ÜNİVERSİTEBÖLÜMTABAN PUANI
Alan İçiAlan Dışı
Gazi ÜniversitesiBeden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği180300
Gazi ÜniversitesiAntrenörlük180250
Ankara ÜniversitesiTüm Bölümler210230
Kastamonu ÜniversitesiTüm Bölümler140140
Samsun 19 MayısTüm Bölümler140180