YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF ÖZEL YETENEK SINAVI – sporakademisi.com

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF ÖZEL YETENEK SINAVI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF ÖZEL YETENEK SINAVI

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Spor Bilimleri Bölümü Eğitim Programına özel yetenek sınavı ile öğrenci alacaktır.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi özel yetenek sınavı ilan metni için tıklayınız…

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi özel yetenek sınav kılavuzu için tıklayınız…

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi özel yetenek sınavı başvuru formu için tıklayınız…
BESYO Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Tarihleri: 26 Haziran – 09 Temmuz 2017

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavı Duyurusu

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu ve Online Başvuru (LİNK ÖN KAYIT TARİHLERİNDE AKTİF OLACAKTIR)

2. 2 Adet Fotoğraf

3. 1 Adet Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

4. Sağlık Raporu (Kılavuzdaki ibare yazılı olacak)

5. Lise Mezuniyet Belgesi Aslı ve Fotokopisi (Belge üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır)

6. 2017 YGS Sonuç Belgesi

7. Milli Sporcu Belgesi (Spor Genel Müdürlüğünden alınacak A, B sınıfı belgeler ve olimpik olan branşlardaki C sınıfı belgeler geçerlidir)

8. Varsa Sporcu Özgeçmiş Belgeleri Aslı

9. Özel yetenek sınavı kurs ücreti olarak 120,00 TL’lik banka dekontu.  (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi “Halkbankası Merkez Şubesi –TR 36 0001 2009 1940 0006 0000 73” nolu hesabına   “SBB/Aday Tc No/ Adı Soyadı” açıklamasıyla yatırılacaktır)

 

NOT:

·Ön kayıt için gerekli belgeler sıralı bir şekilde dosya içerisinde teslim edilecektir.

·Adaylara ön kayıt esnasında fotoğraflı ‘Sınav Giriş Kartı’ verilecektir.

·Teslim edilen belgelerde kazıntı, evrakta tahribat, sahtecilik, evrakta değişiklik v.b gibi durumlar olursa adaylar sınavdan diskalifiye edilecek, adaylar başarılı olsalar dahi ilişikleri kesilecek ve yasal işlem yapılacaktır.

·Özel Yetenek Sınavı Kursu 18-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Yerleşkesi Doğu Kampüsü spor salonunda yapılacaktır.

·Her adayın kurs içeriğinde 4 adet parkur deneme hakkı bulunacaktır.

·Tekrar parkur deneme hakkı isteyen aday her bir deneme için ilgili Iban numarasına 30,00 TL yatıracaktır.