YÖK Yaklaşık 900 Araştırma Görevlisi Alım İlanı Yayınladı – sporakademisi.com

YÖK Yaklaşık 900 Araştırma Görevlisi Alım İlanı Yayınladı

YÖK Yaklaşık 900 Araştırma Görevlisi Alım İlanı Yayınladı

YÖK Bugün İtibari İle Çeşitli Üniversitelerde Yaklaşık 900 Araştırma Görevlisi İlanına Çıktı

YÖK şu ana kadar Devlet Üniversitelerinde 874 Araştırma Görevlisi İlanına çıkmıştır ve ilanlar artmaya devam etmektedir.

İlanlara Başvurabilmek İçin:

ALES en az 70

YDS veya Eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan ise en az 50 alınmalıdır.

Tüm Üniversitelerin İlanlarını Görmek İçin TIKLAYINIZ…

Cari Atama

33/a maddesi

Atama prosedürü aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

“Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.(Ek cümle: 21/4/2005 – 5335/10 md.)Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.”