2016 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZLARI – sporakademisi.com

2016 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZLARI

2016 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZLARI

2016 yılında üniversitelerce yayımlanan özel yetenek sınavlarına ait kılavuzlar aşağıda yer almaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Besyo Özel  Yetenek Sınav Kılavuzu – tıklayınız…

Süleyman Demirel Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBB Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Tokat Gaziosmanpaşa Besyo Özel Yetenek Sınav Kılavuzu – tıklayınız…

Ordu Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav Kılavuzu – (güncellendi) – tıklayınız…

Başkent Üniversitesi SBB Özel Yetenek Sınav Kılavuzu –  tıklayınız…

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bese Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Dumlupınar Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Gazi Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Niğde Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Harran Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Pamukkale Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Kastamonu Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Bayburt Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Mehmet Akif Ersoy Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Kars Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Giresun Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Afyon Kocatepe Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Sinop Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Ardahan Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Siirt Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Trakya Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Mustafa Kemal Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Kırıkkale Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Bozok Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Ege Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Gaziantep Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Ahi Evran Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Adıyaman Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Bülent Ecevit Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Namık Kemal Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Fırat Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Erciyes Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Niğde Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Uşak Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Adnan Menderes Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Ordu Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız… (güncellendi)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Ondokuz Mayıs Yaşar Doğu SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Selçuk Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Atatürk Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Bitlis Eren Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Aksaray Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Cumhuriyet Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Amasya Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Besyo Antrenörlük Eğitimi Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Besyo Spor Yöneticiliği Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Karabük Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Balıkesir Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

İnönü Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

İstanbul Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Ankara Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Dicle Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Kocaeli Üniversitesi Besyo Merkezi Sınav Sistemi Öğrenci Alımı Kılavuzu – tıklayınız…

Akdeniz Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Hacettepe Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Düzce Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Nişantaşı Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Bartın Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Erzincan Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Anadolu Üniversitesi SBF Özel Yetenek Sınav Kılavuzu – tıklayınız…

Çukurova Üniversitesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu – tıklayınız…

Gümüşhane Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Marmara Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Sakarya Üniversitesi SBF Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Batman Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Kılavuzu – tıklayınız…

Gedik Üniversitesi SBF Özel Yetenek Sınav Kılavuzu  – tıklayınız…

Hitit Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav Kılavuzu – tıklayınız…

Gelişim Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav Kılavuzu – tıklayınız…

Dokuz Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü – tıklayınız…

Dokuz Eylül Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü – tıklayınız…

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav Kılavuzu – tıklayınız…